Hodnocení zakázek > Květen > Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli…

Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích Zlínského kraje - HW/SW

Zadavatel: Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
Datum uveřejnění: 23. 5. 2022
Předpokládaná hodnota: 55 000 000 Kč
Profil zadavatele: https://nen.nipez.cz…
Zadávací dokumentace: https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu…

74%

Podrobné hodnocení

Kvalifikační kritéria
Nefinanční hodnocení
Zohlednění TCO do nabídkové ceny
Úplnost technické specifikace
Metodika řízení a provozu projektu
Transparentnost
Licenční podmínky
Zdrojový kód
SLA
Dokumentace
Požadavky na testování
Finanční řízení
Konzistence a čitelnost
Generické požadavky