Hodnocení zakázek > Prosinec > Pořízení Informačního systému pro privatizaci (IS PRIVATIX II)

Pořízení Informačního systému pro privatizaci (IS PRIVATIX II)

Zadavatel: Ministerstvo financí
Datum uveřejnění: 6. 12. 2021
Předpokládaná hodnota: Nezadána
Profil zadavatele: https://mfcr.ezak.cz/
Zadávací dokumentace: https://nen.nipez.cz…

74%

Podrobné hodnocení

Kvalifikační kritéria
Nefinanční hodnocení
Zohlednění TCO do nabídkové ceny
Úplnost technické specifikace
Metodika řízení a provozu projektu
Transparentnost
Licenční podmínky
Zdrojový kód
SLA
Dokumentace
Požadavky na testování
Finanční řízení
Konzistence a čitelnost
Generické požadavky