Hodnocení zakázek > Červenec > ZAJIŠTĚNÍ PODPORY SPRÁVY A ROZVOJE JÁDROVÝCH SLUŽEB ARCHEOLOGICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ČESKÉ…
73%

Podrobné hodnocení

Kvalifikační kritéria
Nefinanční hodnocení
Zohlednění TCO do nabídkové ceny
Úplnost technické specifikace
Metodika řízení a provozu projektu
Transparentnost
Licenční podmínky
Zdrojový kód
SLA
Dokumentace
Požadavky na testování
Finanční řízení
Konzistence a čitelnost
Generické požadavky