Hodnocení zakázek > Duben > eHealth v TN - II. dodávka serverové infrastruktury (číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034…
79%

Podrobné hodnocení

Kvalifikační kritéria
Nefinanční hodnocení
Zohlednění TCO do nabídkové ceny
Úplnost technické specifikace
Metodika řízení a provozu projektu
Transparentnost
Licenční podmínky
Zdrojový kód
SLA
Dokumentace
Požadavky na testování
Finanční řízení
Konzistence a čitelnost
Generické požadavky