Hodnocení zakázek > Březen > Rámcová dohoda na pořízení, rozvoj a údržbu SW pro obnovu katastrálního operátu, provádění revize…

Rámcová dohoda na pořízení, rozvoj a údržbu SW pro obnovu katastrálního operátu, provádění revize údajů katastru nemovitostí a tvorbu neměřických záznamů a geometrických plánů v letech 2021 a

Zadavatel: Český úřad zeměměřický a katastrální
Datum uveřejnění: 4. 3. 2021
Předpokládaná hodnota: 12 000 000 Kč
Profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/CUZK
Zadávací dokumentace: https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu…

80%

Podrobné hodnocení

Kvalifikační kritéria
Nefinanční hodnocení
Zohlednění TCO do nabídkové ceny
Úplnost technické specifikace
Metodika řízení a provozu projektu
Transparentnost
Licenční podmínky
Zdrojový kód
SLA
Dokumentace
Požadavky na testování
Finanční řízení
Konzistence a čitelnost
Generické požadavky