Hodnocení zakázek > Leden > EXPERTI V ZEMĚDĚLSKÉM SEKTORU PRO PROJEKT DELEGOVANÉ SPOLUPRÁCE EU V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ - část 2
75%

Podrobné hodnocení

Kvalifikační kritéria
Nefinanční hodnocení
Zohlednění TCO do nabídkové ceny
Úplnost technické specifikace
Metodika řízení a provozu projektu
Transparentnost
Licenční podmínky
Zdrojový kód
SLA
Dokumentace
Požadavky na testování
Finanční řízení
Konzistence a čitelnost
Generické požadavky