Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
SÚKL VZ26/2022 - Vývoj a zajištění podpory webových portálů SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 9.9.2022
86%
Řešení elektronického systému spisové služby ZP MV ČR Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 5.9.2022
85%
Obnova diskových polí a páskových knihoven ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 12.9.2022
82%
Softwarové vybavení k přesnému hodnocení fibrózy myokardu komor ze snímků magnetické rezonance srdce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 23.9.2022
81%
Poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy 2023+ Ministerstvo dopravy 5.9.2022
81%
Rozvoj aplikace Registrační autority základních registrů Správa základních registrů 19.9.2022
76%
Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm V. Město Rožnov pod Radhoštěm 8.9.2022
76%
Mobilní hlasové a datové služby pro Slezskou univerzitu v Opavě Slezská univerzita v Opavě 2.9.2022
75%
Systém pro ochranu koncových stanic a serverů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 19.9.2022
73%
Rámcová dohoda na podporu a rozvoj aplikačního programového vybavení pro oblast Správy nárokových podkladů - III ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 2.9.2022
72%
CRM650 - IS pro podporu dohledových aktivit ČNB Česká národní banka 26.9.2022
70%
Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubice - dodávka audiovizuálního vybavení Statutární město Pardubice 29.9.2022
70%
Rozvoj elektronických služeb na MMHK - Aplikace pro správu usnesení volených orgánů města Statutární město Hradec Králové 26.9.2022
69%
Analytické nástavbové funkce pro kamerový systém Fakultní nemocnice Ostrava 15.9.2022
67%
Zajištění expertních a provozních služeb síťové infrastruktury ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 2.9.2022
67%
Provozní a odborná podpora IS Paveza Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 1.9.2022
66%
Rámcová dohoda - Řečové technologie Ministerstvo vnitra 16.9.2022
66%
EVALUART - inovativní nástroj pro komplexní evaluaci kulturních organizací Hlavní město Praha 8.9.2022
64%
Zajištění vysoké dostupnosti a bezpečnosti síťové infrastruktury Ministerstva kultury Ministerstvo kultury 26.9.2022
64%
MAPK2O - inovativní datový nástroj pro efektivní rozvoj kulturních a kreativních odvětví na území hl. m. Prahy Hlavní město Praha 5.9.2022
62%
Dynamický nákupní systém na poskytování IT služeb Česká zemědělská univerzita v Praze 23.9.2022
61%
Komplexní informační systém pro operační sály a centrální sterilizaci Fakultní nemocnice Brno 19.9.2022
61%
Platforma pro průběžné ověřování úrovně znalostí a školení úředníků v oblasti kybernetické bezpečnosti Hlavní město Praha 5.9.2022
61%
Centrální zajištění podpory produktů HCL pro MŽP a AOPK Ministerstvo životního prostředí 8.9.2022
60%
Provoz a rozvoj systému SEPNO od 01/2023 Česká informační agentura životního prostředí 23.9.2022
60%
Zabezpečení mobilního datového centra Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. 15.9.2022
59%
VISITIS - Inovativní řešení managementu cestovního ruchu v Hlavním městě Praha Hlavní město Praha 5.9.2022
59%
Zajištění SAP služeb - Konzultant SAP HR-OM 2022-2027 Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 23.9.2022
59%
Technická podpora licencí Veeam pro zálohování kritické infrastruktury Ministerstvo vnitra 9.9.2022
58%
Rozvoj komunikační a systémové infrastruktury II Ministerstvo práce a sociálních věcí 19.9.2022
58%
Doplnění licencí na užívání systému Microsoft Exchange II. Krajská zdravotní, a.s. 8.9.2022
58%
Licence k programovým produktům v rámci programu Microsoft EES Kraj Vysočina 8.9.2022
58%
Zajištění podpory pro IT zařízení s ukončenou podporou výrobce (EOSL - End of Support Life) VZP ČR 2022-2024 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 12.9.2022
57%
Provozní podpora a úpravy aplikace Interní akty řízení Generální finanční ředitelství 15.9.2022
57%
Software pro nozokomiální infekce Fakultní nemocnice Brno 16.9.2022
55%
Poskytování služeb Helpdesk a Technická podpora Ministerstvo zahraničních věcí 15.9.2022
54%
Dynamický nákupní systém - nákup serverů s procesory Power Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 16.9.2022
54%
REACT EU 100 - PC analýza obrazu - opakovaná Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 19.9.2022
53%
Modernizace nemocničního informačního systému Fakultní nemocnice Brno 19.9.2022
53%
Dodávka a implementace ERP systému Technické sítě Brno, akciová společnost 26.9.2022
52%
Modernizace elektronické podpory zdravotnických procesů - Komplexní stravovací systém III Fakultní nemocnice Brno 2.9.2022
51%
Právní informační systém Ministerstvo práce a sociálních věcí 12.9.2022
51%
Rámcová dohoda na zajištění produktů Red Hat Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 15.9.2022
50%
Správa softwarových licencí a hardware Český úřad zeměměřický a katastrální 26.9.2022
49%
Rámcová dohoda na dodávky licencí pro připojení IP kamer vč. instalace Technologie hlavního města Prahy, a.s. 26.9.2022
49%
Zajištění provozní podpory a rozvoje eSSS na období 2023 - 2027 Státní veterinární správa 12.9.2022
48%
Upgrade SW pro Siemens Skyra 3T - opakovaná Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 26.9.2022
47%
Licence Microsoft 365 Aps v programu CSP Český metrologický institut 22.9.2022
43%
Obnova licencí Trend Micro Ministerstvo spravedlnosti České republiky 16.9.2022
40%
Servisní podpora a udržitelný rozvoj ekonomicko-provozního systému (EPS) Univerzity Pardubice Univerzita Pardubice 16.9.2022
37%