Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
Rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2023 - 2026 Český úřad zeměměřický a katastrální 22.8.2022
84%
Pořízení licencí, podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových II. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 11.8.2022
81%
ÚP ČR - nákup serverů Úřad práce České republiky 29.8.2022
81%
Modernizace PACS a virtualizační platforma Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 18.8.2022
80%
Zajištění služeb cloud computingu pro FLD - III. Česká zemědělská univerzita v Praze 26.8.2022
79%
Poskytování služby na vydávání elektronických časových razítek Ministerstvo spravedlnosti České republiky 18.8.2022
79%
Modernizace infrastruktury KZOS Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 15.8.2022
79%
Podpora a rozvoj SIS - část SMS Český statistický úřad 1.8.2022
78%
IT vybavení pro FLD Česká zemědělská univerzita v Praze 15.8.2022
77%
Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích Zlínského kraje (...) Uherskohradišťská nemocnice, a.s. 29.8.2022
77%
Dodávka a implementace IT infrastruktury pro digitální technickou mapu Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj 15.8.2022
76%
Obnova renderfarmy Česká televize 15.8.2022
75%
Zajištění provozu a servisu aplikace informačního systému Registru smluv Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 1.8.2022
75%
Bezpečná osmička - služby elektronických komunikací pro městskou část Praha 8 a další organizace Městská část Praha 8 4.8.2022
75%
IT Technologie II Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 18.8.2022
74%
Obnova perimetrického firewallu Řízení letového provozu České republiky 1.8.2022
73%
Dodávka dovolební výpočetní techniky Český statistický úřad 12.8.2022
73%
Rámcová dohoda o poskytování konzultačních a poradenských služeb Správa základních registrů 4.8.2022
73%
FIT-22-18000-001 - RCI Systém speciálních architektur České vysoké učení technické v Praze 1.8.2022
71%
Podpora, reparametrizace a optimalizace PIM řešení MZe 2022+ Ministerstvo zemědělství 4.8.2022
71%
Rozšíření hw technologické kapacity prostředí datových center pro provoz aplikací Hlavní město Praha 1.8.2022
69%
Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti RISRE Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 1.8.2022
69%
Provozní podpora a rozvoj evidenčního systému sbírek muzejní povahy v Ústeckém kraji Ústecký kraj 22.8.2022
68%
CATRIN/RCPTM - výpočetní cluster II Univerzita Palackého v Olomouci 5.8.2022
68%
Dodávka serverů pro kamerový systém do Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - pracoviště Rumburk Krajská zdravotní, a.s. 22.8.2022
68%
IBM - podpora software Spectrum protect Olomoucký kraj 29.8.2022
67%
Perioperační UZV a multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování Krajská nemocnice Liberec, a.s. 22.8.2022
66%
Rozšíření kapacity datového úložiště Masarykova univerzita 25.8.2022
66%
RDS 2.0 - Správce technologií RDS Pardubický kraj 12.8.2022
66%
Cloudové služby pro distribuci internetového obsahu Českého rozhlasu ČESKÝ ROZHLAS 15.8.2022
66%
Expertní podpora infrastruktury informačního systému KÚ Středočeský kraj 26.8.2022
65%
Informační systém pro stravovací provoz FN HK Fakultní nemocnice Hradec Králové 18.8.2022
65%
Zajištění a konsolidace licenční podpory softwarových produktů Red Hat Ministerstvo zemědělství 4.8.2022
61%
Maintenance SW IBM 2023-2027 Česká televize 22.8.2022
61%
Servery a pásková knihovna 2022 Energetický regulační úřad 1.8.2022
61%
SOFTWARE PRO DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ A SW PRO DOPRAVNÍ MIKROSIMULACI České vysoké učení technické v Praze 8.8.2022
61%
Programátorské práce Sharepoint 2019 Fakultní nemocnice Ostrava 8.8.2022
61%
Document Management System - provozní podpora STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN 29.8.2022
60%
Informační systém právních informací Český úřad zeměměřický a katastrální 1.8.2022
60%
SW a HW pro provoz IS - část II Nemocnice Pardubického kraje 22.8.2022
60%
ČVUT-CIIRC: Rozšíření výpočetního clusteru CIIRC - výpočetní servery, PDU a příslušenství a aktivní síťové prvky České vysoké učení technické v Praze 12.8.2022
59%
Rámcová dohoda na pořizování produktů společnosti Microsoft Česká národní banka 11.8.2022
59%
UTM FireWall Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 4.8.2022
59%
UTB - Firewall nové generace (NWFG) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 11.8.2022
58%
Obnova HW virtualizační platformy clusteru Revmatologický ústav 8.8.2022
57%
Kardiologický systém včetně servisního zabezpečení Fakultní nemocnice Hradec Králové 19.8.2022
56%
Dodávka 5 000 ks licencí Microsoft® 365 A3 pro školy (opakování) Středočeský kraj 8.8.2022
54%
Technická podpora CITRIX Ministerstvo obrany 22.8.2022
53%
Systém pro sledování oběhového instrumentária, řízení operačních sálů a centrální sterilizace pro Oblastní nemocnici Náchod II Oblastní nemocnice Náchod 8.8.2022
53%
Pronájem komplexního informačního systému pro provoz Magistrátu města Třinec Statutární město Třinec 15.8.2022
53%
Ugrade interního firewallu pro zajištění bezpečnostní segmentace a dohledu interní sítě LAN Hlavní město Praha 4.8.2022
53%
Technická podpora pro Grantový informační systém Grantová agentura České republiky 15.8.2022
51%
AMU - Obnova technického vybavení a rozšíření síťové infrastruktury FAMU - IT technika - balíky programů a informační systémy Akademie múzických umění v Praze 29.8.2022
51%
Eu-INIS - ISF Národní projekt SIS - Pořízení SW licencí Veeam pro zálohování kritické infrastruktury včetně podpory Ministerstvo vnitra 25.8.2022
49%
Produkty Microsoft - rámcová dohoda Vojenský technický ústav, s.p. 22.8.2022
49%
Softwarová podpora pro ochranu citlivých informací Hlavní město Praha 1.8.2022
49%
Technická podpora APV ZDRAVIS v letech 2023-2025 Ministerstvo obrany 19.8.2022
46%