Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
Dodávka a implementace Personálního informačního systému a poskytování služeb Ministerstvo financí 4.7.2022
82%
Pražský turistický a destinační portál klienta a podpora obslužných kanálů (PKPOK) Prague City Tourism a.s. 18.7.2022
82%
SÚKL VZ20/2022 - Servisní podpora informačních systémů SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 1.7.2022
80%
Dodávka informačního systému sociálního zabezpečení (ISSZ DP-3) a jeho správa, provoz a rozvoj Ministerstvo vnitra 25.7.2022
76%
Digitální transformace klinických procesů formou nemocničního informačního systému Fakultní nemocnice Olomouc 4.7.2022
76%
Centrální Biometrický Informační Systém (cBIS) - rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 7.7.2022
76%
UTB - AV technologie Centrum digitalizace vzdělávání Fénix Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 15.7.2022
75%
Sběr dat o místech dobíjení energií Ředitelství silnic a dálnic ČR 14.7.2022
75%
Nákup výpočetní techniky pro forenzní zkoumání Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 25.7.2022
74%
Obnova datové sítě pro NNH Nemocnice Na Homolce 22.7.2022
74%
Intranet ministerstva zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví 21.7.2022
73%
Dodávky meteorologických informací z doplňkových sítí automatických měření a meteorologických webkamer (4. část) Řízení letového provozu České republiky 11.7.2022
72%
Dodávky meteorologických informací z předpovědních modelů (3. část) Řízení letového provozu České republiky 11.7.2022
72%
Dodávky meteorologických informací z meteoradarů a sítí WMO (1. část) Řízení letového provozu České republiky 11.7.2022
72%
Agendový informační systém města Krnova (AISmK) Město Krnov 4.7.2022
70%
Konsolidace Linuxového portfolia LČR Lesy České republiky, s.p. 18.7.2022
69%
Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti RISPR Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 4.7.2022
68%
Dodávka a implementace firewallů pro 22 městských částí HMP Hlavní město Praha 18.7.2022
68%
Výběr dodavatele expozice Obecního domu Obecní dům, a.s. 15.7.2022
67%
Pořízení licencí F5 WAF Ministerstvo vnitra 25.7.2022
67%
Mobilní, datové a hlasové služby Technologie hlavního města Prahy, a.s. 14.7.2022
67%
Nákup licenčního práva, datový sklad SAS Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 25.7.2022
66%
Dodávka síťové infrastruktury a aktivních prvků Jihomoravský kraj 4.7.2022
66%
Testovací polygon pro autonomní mobilitu SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 4.7.2022
65%
Služby podpory, údržby a rozvoje programového vybavení IS Finanční podpory Hlavní město Praha 25.7.2022
64%
Technická podpora systémů CDI2, CDI3 (OLDA), TranV a TranZ Ministerstvo vnitra 28.7.2022
63%
Sběr dat a jejich vyhodnocení v reálném a virtuálním prostředí k projektu Softwarový nastroj pro podporu vývoje stavebnice MERKUR MERKUR TOYS s.r.o. 4.7.2022
62%
Analytický nástroj Policie ČR - Rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 18.7.2022
62%
Obnova zařízení IPS část II. - Pořízení Služby Implementace, Provoz, Podpora, Reparametrizace a optimalizace zařízení NGIPS Ministerstvo zemědělství 22.7.2022
62%
Poradenské služby v oblasti rozvoje architektury IS, systémové integrace, budování ochrany a bezpečnosti IS a koordinace implementačních procesů při zavádění APV v rámci IIS ČSSZ ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 4.7.2022
60%
Technická infrastruktura pro zpracování dat Ředitelství silnic a dálnic ČR 7.7.2022
60%
Ř VLRZ - Dodávka serverů a diskových polí Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 4.7.2022
59%
Upgrade a re-certifikace utajované aplikace ELIS MPO D Ministerstvo průmyslu a obchodu 21.7.2022
58%
Podpora pro databáze EDB nad PostgreSQL pro potřeby SLDB Český statistický úřad 4.7.2022
58%
Pořízení síťových prvků Ministerstvo pro místní rozvoj 14.7.2022
58%
DnO - Videotechnologie Janáčkova akademie múzických umění 4.7.2022
57%
Poskytování služeb v rámci projektu digitalizace archivu CATTA Consulting s.r.o. 4.7.2022
56%
Zajištění servisní podpory technologií pro zabezpečení perimetru sítě MHMP Hlavní město Praha 18.7.2022
55%
Poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje aplikace SAP ČEPRO, a.s. 29.7.2022
54%
Informační systém Digitální technické mapy krajů (IS DTM PSK) Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 4.7.2022
53%
Zajištění softwarových licencí a souvisejících služeb k produktům Microsoft pro FZÚ AV ČR Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 4.7.2022
52%
Softwarové licence a související služby včetně poskytování technické podpory Microsoft Česká zemědělská univerzita v Praze 4.7.2022
52%
Upgrade telefonního systému Fakultní nemocnice Olomouc 4.7.2022
51%
Zajištění licencí v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solutions Moravskoslezský kraj 22.7.2022
49%
Systém centrálních sdružených nákupů a jeho provoz Hlavní město Praha 22.7.2022
48%
Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation, související služby a podpora Ústecký kraj 25.7.2022
48%
Poskytování IT služeb v oblasti dalšího rozvoje funkcionalit e-shopu „Brno iD“ pro TSB Technické sítě Brno, akciová společnost 15.7.2022
33%