Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
SW Národní radonová databáze Státní úřad pro jadernou bezpečnost 6.6.2022
84%
Lázeňský informační systém - Léčebně rehabilitační agenda Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 16.6.2022
83%
Podpora a rozvoj SIS - část Evidenční systém a Výkazy podle IČO Český statistický úřad 6.6.2022
81%
Dynamický nákupní systém na dodávky serverové infrastruktury a síťových prvků Česká zemědělská univerzita v Praze 13.6.2022
80%
Zajištění konektivity MZe - Část 3 Ministerstvo zemědělství 13.6.2022
78%
Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj 7.6.2022
77%
Výkonné výpočetní servery s GPU České vysoké učení technické v Praze 6.6.2022
77%
Zajištění služby technického dozoru nad realizací projektu eJustice - část eISIR Ministerstvo spravedlnosti České republiky 20.6.2022
74%
Produkční disková pole Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 2.6.2022
74%
Zálohovací systém - 2022/0072 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 27.6.2022
74%
Řešení kybernetické bezpečnosti v nemocnicích MSK Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace 3.6.2022
72%
Zvýšení výpočetního výkonu serverů Masarykova univerzita 16.6.2022
70%
Koncepce a poradenství v ICT statutární město Havířov 10.6.2022
68%
RDS 2.0-Komunikační systém Isko Pardubický kraj 2.6.2022
68%
Dodávka HW a SW IROP 26 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 3.6.2022
67%
AV a foto technologie pro Martu, audio pro zpěv a streamovací technologie DF z NPO (2022) Janáčkova akademie múzických umění 20.6.2022
66%
Pracovní stanice, notebooky, diskové pole a IT financované z NPO (2022) Janáčkova akademie múzických umění 27.6.2022
66%
Zajištění podpory licencí ForgeRock 2022+ Ministerstvo zemědělství 27.6.2022
64%
Provozní podpora a rozvoj ekonomického informačního systému Ústeckého kraje Ústecký kraj 13.6.2022
64%
SATURN - Systém automatizované telemetrie u rychlosti nadměrné Město Bruntál 2.6.2022
63%
Pořízení licencí Oracle a podpory Software Update And Licence Support pro rok 2022 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 30.6.2022
63%
REACT EU 100 - PC analýza obrazu Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 9.6.2022
63%
Doplnění licencí na užívání systému Microsoft Exchange Krajská zdravotní, a.s. 17.6.2022
62%
Programátorské práce na platformě .NET a podpora Microsoft Sharepoint Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 6.6.2022
61%
Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Centrálního registru vozidel a dalších databází Hlavní město Praha 13.6.2022
61%
ČVUT-CIIRC: Rozšíření výpočetního clusteru CIIRC České vysoké učení technické v Praze 6.6.2022
60%
Privátní cloud MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 3.6.2022
59%
Provozní podpora PROXIO pro hl. m. Prahu Hlavní město Praha 3.6.2022
57%
Poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému Statutární město Brno 27.6.2022
57%
Podpora a konzultace pro produkty WSO2 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 13.6.2022
57%
Obnova serverové infrastruktury Institut klinické a experimentální medicíny 27.6.2022
57%
Nákup antivirového bezpečnostního řešení pro koncová zařízení Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 17.6.2022
57%
Upgrade a generační obměna externí firewallové soustavy Ministerstvo práce a sociálních věcí 16.6.2022
57%
SÚKL VZ19/2022 - Technická a servisní podpora bezpečnostního perimetru Státní ústav pro kontrolu léčiv 23.6.2022
57%
Systém hospodaření s vozovkou v Kraji Vysočina Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 3.6.2022
56%
Provozní a odborná podpora procesu řízení konfigurací Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 13.6.2022
55%
„Ambulantní informační systém pro ZZMV“ Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 20.6.2022
55%
Provozní podpora, úpravy a aktualizace elektronických procesů Generální finanční ředitelství 10.6.2022
55%
FN Ostrava - Klinický informační systém Fakultní nemocnice Ostrava 27.6.2022
55%
Licence Microsoft Dynamics 365 v programu CSP Řízení letového provozu České republiky 3.6.2022
53%
Obnovení služeb Microsoft Software Assurance 2022 Krajská zdravotní, a.s. 3.6.2022
51%
Upgrade HSM modulů Entrust Česká národní banka 13.6.2022
49%
Servisní podpora informačního systému JASANORA Lesy České republiky, s.p. 27.6.2022
47%
Podpora provozu a rozvoje systému ACTA Lesy České republiky, s.p. 16.6.2022
42%
Technická podpora systému pro Analýzu rizik cestujících v letecké přepravě Generální ředitelství cel 30.6.2022
34%