Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
Dodávka systému elektronické spisové služby a poskytování služeb jeho podpory a rozvoje pro SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 23.5.2022
81%
Pořízení licencí, podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 23.5.2022
80%
Zajištění služeb pro běh aplikací Operátor ICT, a.s. 9.5.2022
80%
Modernizace komunikační infrastruktury - L Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 30.5.2022
80%
Aktualizace Rejstříku zahájených exekucí (RZE) Ministerstvo spravedlnosti České republiky 26.5.2022
80%
Zajištění služeb cloud computingu pro FLD - II. Česká zemědělská univerzita v Praze 23.5.2022
79%
Správa informačního systému AVU Akademie výtvarných umění v Praze 23.5.2022
79%
Technologie bezpečnostního monitoringu vnitřní sítě Vojenská nemocnice Olomouc 23.5.2022
79%
Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje II. 2022 Ústav experimentální botaniky AV ČR 30.5.2022
77%
Vývoj, dodávka a implementace audiovizuálního sofwarového systému pro podporu a testování kognitivních funkcí Pražský inovační institut, z. ú. 6.5.2022
77%
Technická a servisní podpora bezpečnostního perimetru Ministerstvo kultury 13.5.2022
75%
Nákup rackových serverů Národní rozvojová banka, a.s. 20.5.2022
75%
Měřící obojky na dálkové sledování zvěře Česká zemědělská univerzita v Praze 30.5.2022
74%
Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích Zlínského kraje - HW/SW Uherskohradišťská nemocnice, a.s. 23.5.2022
74%
Dotační poradenství Český telekomunikační úřad 26.5.2022
74%
Modernizace komunikační infrastruktury - J Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 20.5.2022
73%
Rámcová dohoda o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 48 měsíců II. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 23.5.2022
73%
Zajištění záložního internetového připojení LČR Lesy České republiky, s.p. 5.5.2022
72%
Dodávka hardware pro Digitální technickou mapu Zlínského kraje Zlínský kraj 6.5.2022
67%
Microsoft 365 statutární město Havířov 30.5.2022
67%
Virtualizační cluster České vysoké učení technické v Praze 4.5.2022
65%
Strategické poradenství v ICT Ministerstvo práce a sociálních věcí 12.5.2022
65%
Tvorba technické dokumentace dle standardu S1000D (2022) LOM PRAHA s.p. 9.5.2022
64%
Služby verifikace dat pro projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů) Ministerstvo vnitra 16.5.2022
64%
Outsourcing odborných služeb - zemědělská politika: zemědělské registry Ministerstvo zemědělství 16.5.2022
63%
REACT EU 100-Systém pro analýzu Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 30.5.2022
62%
Zajištění podpory ICT infrastruktury v DC a RP VZP ČR 2022-2026 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 30.5.2022
62%
Rámcová dohoda na poskytování služeb II. Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 30.5.2022
62%
Poskytování analytických, dokumentačních, konzultačních a vývojových prací pro platformu ESRI - ArcGIS ČEPRO, a.s. 30.5.2022
61%
Podpora SAP a nákup licencí ČESKÝ ROZHLAS 30.5.2022
60%
Dodávka programového vybavení a služeb v rámci licenčního programu Microsoft Campus and School Agreement pro organizace školství 2022-2025 Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace 26.5.2022
59%
REACT EU 98 - Systém pro analýzu nahraných smyček - opakovaná Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 9.5.2022
58%
Pořízení IT vybavení - oblast 1 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 27.5.2022
57%
Zajištění podnikové smlouvy ELA na období 2022 - 2025 Česká geologická služba 13.5.2022
57%
Zajištění servisní podpory IS VEMA pro MZ ČR a vybrané OSS resortu MZ Ministerstvo zdravotnictví 2.5.2022
56%
REACT-EU 100 - Skenovací stanice pro SW LUCIA pro Oddělení lékařské genetiky Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajská zdravotní, a.s. 26.5.2022
56%
Nákup a upgrade licencí Veeam pro Nemocnici Litoměřice, o.z. Krajská zdravotní, a.s. 2.5.2022
55%
Programové vybavení - nákup komerčního software Ministerstvo obrany 2.5.2022
55%
Modernizace komunikační infrastruktury - K Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 6.5.2022
55%
IT testování Ministerstvo práce a sociálních věcí 20.5.2022
55%
Poskytování služeb správy a provozu centrálního datového úložiště ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 23.5.2022
54%
ŠIS AČR (SW v návaznosti na migraci do DC) - nákup Ministerstvo obrany 2.5.2022
54%
Obnova WAF F5 - II. Generální finanční ředitelství 16.5.2022
53%
Externí modul katalogizace NCS/WEB - technické zhodnocení - nákup Ministerstvo obrany 13.5.2022
52%
IT delivery Ministerstvo práce a sociálních věcí 23.5.2022
52%
Informační systém pro stravovací provoz FN HK Fakultní nemocnice Hradec Králové 19.5.2022
51%
Hyperkonvergovaná infrastruktura pro SQL cluster Správa základních registrů 19.5.2022
51%
Zajištění bezpečnostních služeb pro produkty ArcSight včetně rozvoje Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 6.5.2022
51%
Digitální transformace výroby dřevěných pelet CRUBO Praha s.r.o. 16.5.2022
49%
Technická podpora upgradu a pořízení SW produktů Micro Focus Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 16.5.2022
47%
Podpora produktů IBM Olomoucký kraj 6.5.2022
47%
Prodloužení podpory licence AHSS systému MZV pro pořizování, přenos a zpracování žádostí o cestovní doklady s biometrickými prvky Ministerstvo zahraničních věcí 16.5.2022
47%
Zajištění ochrany před DDoS útoky rozšířením technologie F5 Hlavní město Praha 2.5.2022
46%
Obnova HW a SW řešení Flowmon /2 Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 6.5.2022
44%
Maintenance systému Microsoft Dynamics NAV Fakultní nemocnice Brno 16.5.2022
43%
Servisní a technická podpora systémů, pořízených v rámci P 09 IOP Statutární město Přerov 16.5.2022
42%
Servis, údržba a rozvoj aplikačního software GINIS iFIS Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 9.5.2022
40%