Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje II. Ústav fyziky plazmatu AV ČR 8.4.2022
80%
NIS VFN_Modernizace modulů PACS_modul pro ORO_opakovaná Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 22.4.2022
80%
NIS VFN_Modernizace modulů PACS_modul pro UNM_opakovaná Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 28.4.2022
80%
Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje II. Biologické centrum AV ČR 25.4.2022
79%
Backup infrastruktura pro NPK Nemocnice Pardubického kraje 19.4.2022
79%
Doplnění aplikační databáze LUHOP III Správa Krkonošského národního parku 11.4.2022
76%
Servery [2022] (2. vyhlášení) Masarykův onkologický ústav 28.4.2022
75%
Garantovaný archiv pro ukládání elektronické zdravotnické dokumentace Nemocnice Na Homolce 19.4.2022
74%
SÚKL VZ14/2022 - Vývoj a úprava externích a interních softwarových řešení SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 11.4.2022
73%
Systém pro sledování oběhového instrumentária, řízení operačních sálů a centrální sterilizace pro Oblstní nemocnici Náchod Oblastní nemocnice Náchod 19.4.2022
72%
HW a SW pro potřeby Odboru kriminální služby Ministerstvo obrany 19.4.2022
71%
Validační a informační systém dopravně - technických informací (VALIDO) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 1.4.2022
70%
Software (správa experimentů a testů) - opakování 2 České vysoké učení technické v Praze 25.4.2022
67%
HW a SW vybavení pro provoz KIS Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 28.4.2022
65%
Licence antivirového řešení II Fakultní nemocnice Brno 7.4.2022
64%
Upgrade systémů Avid Česká televize 28.4.2022
64%
Pořízení řidičského simulátoru a simulátoru mimořádných událostí (virtuální reality) Moravskoslezský kraj 6.4.2022
63%
Obměna personální výpočetní techniky ČSÚ - 3. etapa Český statistický úřad 4.4.2022
63%
Obměna personální výpočetní techniky ČSÚ - 4. etapa Český statistický úřad 4.4.2022
63%
Aplikační Cloud pro redakční systém Drupal ČESKÝ ROZHLAS 7.4.2022
62%
Pořízení hardwarového vybavení pro Hyper-V Cluster a Exchange Server Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 25.4.2022
61%
Upgrade řídícího systému skladů (2. etapa - SCADA) ČEPRO, a.s. 22.4.2022
61%
Rámcová dohoda na poskytování služeb Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 4.4.2022
61%
Zajištění vysoké dostupnosti Centrální distribuce DNS, DHCP Lesy České republiky, s.p. 22.4.2022
61%
Prodloužení podnikové licence ESRI 2022 - 2025 pro AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 26.4.2022
60%
Rámcová dohoda na dodávku programového vybavení Microsoft v rámci licenčního programu Enrollment for Education Solution (EES) a poskytování souvisejících služeb a technické podpory pro roky 2 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 11.4.2022
59%
Posílení kapacity, bezpečnosti a výkonu zálohovacího systému LČR Lesy České republiky, s.p. 28.4.2022
59%
Pořízení nových licencí a upgrade stávajících licencí Veeam Krajská zdravotní, a.s. 25.4.2022
58%
SÚKL VZ13/2022 - Servis SIEM Státní ústav pro kontrolu léčiv 11.4.2022
58%
SW podpora personálních procesů Český statistický úřad 19.4.2022
56%
Systém pro pokročilé zpracování dat MR, CT a angiografie pro 5 současně pracujících uživatelů Nemocnice Na Homolce 4.4.2022
55%
Zajištění maintenance programového vybavení spisové služby a jejich modulů pro HMP Hlavní město Praha 25.4.2022
55%
Zajištění softwarových licencí Microsoft České vysoké učení technické v Praze 8.4.2022
54%
Upgrade systému MUSE včetně servisního zabezpečení Fakultní nemocnice Hradec Králové 19.4.2022
54%
Zajištění podpory CA service desk a nástrojů pro monitoring a dohled nad provozem systémů provozovaných SZR Správa základních registrů 25.4.2022
51%
Expertní systém do katetrizační laboratoře Fakultní nemocnice Hradec Králové 14.4.2022
50%
Dodávka ICT techniky v rámci projektů IROP Moravskoslezský kraj 14.4.2022
50%
Rozhraní ekonomického systému a spisové služby dle NS eSSL Statutární město Ostrava 1.4.2022
49%
Smluvní technická podpora na období 2022-2023 (servery a data storage) Správa základních registrů 25.4.2022
47%
Zajištění provozu a rozvoje ICT statutární město Zlín 19.4.2022
44%
Realizace a podpora SDDC pro účely kritické infrastruktury - Rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 29.4.2022
42%
Zajištění provozu a servisu aplikace Sbírka právních předpisů po realizaci projektu Sbírka právních předpisů II. Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 19.4.2022
39%