Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
Dodání a implementace ServiceDeskového SW řešení Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 28.3.2022
84%
Zajištění provozu a rozvoje systému SAP 2022+ Ministerstvo zemědělství 14.3.2022
79%
Dodávka, implementace a podpora technologie DC interconnect Hlavní město Praha 21.3.2022
77%
Dodávka a implementace informačního systému digitální technické mapy Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj 14.3.2022
77%
Pořízení ekonomického informačního systému a následné zajištění jeho podpory, údržby a rozvoje po dobu 36 měsíců Český telekomunikační úřad 7.3.2022
76%
Analýza mobility návštěvníků Krkonošského národního parku Správa Krkonošského národního parku 7.3.2022
75%
Analýza, studie proveditelnosti a návrh řešení k realizaci nového IS pro výkon vízové agendy MZV Ministerstvo zahraničních věcí 21.3.2022
75%
Datová úložiště Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 14.3.2022
75%
Poskytování služeb podpory Registračního a objednávkového systému Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 21.3.2022
74%
Odborné konzultace a dozor implementace pořizovaného IS Ministerstvo pro místní rozvoj 18.3.2022
74%
Zajištění servisní podpory, údržby a rozvoje IS EDS/SMVS Ministerstvo financí 7.3.2022
73%
OP VVV Sinofonní příhraničí/2022 - Sběr empirických dat metodou CAWI VI. Univerzita Palackého v Olomouci 25.3.2022
73%
Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2022 Kraj Vysočina 28.3.2022
70%
Switche (2022) - 2 České vysoké učení technické v Praze 17.3.2022
70%
Soubor multimediálních stanic - skupina II. vč. streamovacích řetězců Janáčkova akademie múzických umění 28.3.2022
69%
Podpora a rozvoj SIS - část VDB Český statistický úřad 28.3.2022
66%
Síťové úložiště pro RCI klastr České vysoké učení technické v Praze 7.3.2022
66%
Elektronické odbavení cestujících VDV Kraj Vysočina 31.3.2022
66%
Pořízení serverů, firewallů a pracovních stanic Moravskoslezský kraj 25.3.2022
64%
Podpora agendového informačního systému PROXIO/Agendio městská část Praha 4 24.3.2022
64%
Implementace EDR řešení Fakultní nemocnice Bulovka 25.3.2022
61%
Dodávka nezbytné HW infrastruktury pro modernizaci NIS a jeho nové části/funkcionality, popisovacích stanic a ostatního HW Nemocnice Na Homolce 15.3.2022
61%
Software (správa experimentů a testů) - opakování České vysoké učení technické v Praze 14.3.2022
60%
Doplnění MS licencí pro Krajskou zdravotní, a.s. 2022 Krajská zdravotní, a.s. 21.3.2022
56%
Zajištění rozvoje programového vybavení agendy správy dopravních přestupků v prostředí HMP Hlavní město Praha 7.3.2022
55%
Zajištění podpory provozu programového vybavení spisové služby e-Spis pro HMP Hlavní město Praha 7.3.2022
55%
Modernizace elektronické podpory zdravotnických procesů - Modernizace informačního systému Enterprise Service Bus II Fakultní nemocnice Brno 17.3.2022
54%
Modernizace elektronické podpory zdravotnických procesů - Modernizace klinického informačního systému Fakultní nemocnice Brno 3.3.2022
53%
REACT EU 98 - Systém pro analýzu nahraných smyček Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 24.3.2022
53%
Podpora produktů CheckPoint Státní úřad pro jadernou bezpečnost 14.3.2022
50%
Pořízení kvantifikační kardiologické laboratoře (KKL) pro potřeby kardiocentra Nemocnice Na Homolce Nemocnice Na Homolce 7.3.2022
49%
Fakultní Thomayerova nemocnice - Nákup licencí k produktům Microsoft a zajištění souvisejících služeb Fakultní Thomayerova nemocnice 3.3.2022
49%
Centrální nákup aktivních síťových prvků Ministerstvo životního prostředí 21.3.2022
46%
Zajištění správy LAN infrstruktury a HW prvků Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 28.3.2022
40%
Dodávka SW části VI. Ústav pro péči o matku a dítě 3.3.2022
40%
Externí modul katalogizace NCS/WEB - údržba - pořízení služby Ministerstvo obrany 4.3.2022
40%
Technologická podpora a rozvoj systému pro sběr logů Hlavní město Praha 11.3.2022
39%
Efektivní úřad Vrbno pod Pradědem Město Vrbno pod Pradědem 7.3.2022
38%