Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
Dodávka, provoz a podpora informačních systémů EZP a EVOZED OTE, a.s. 10.12.2021
90%
Dohledový systém Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 16.12.2021
87%
Správa informačního systému AVU II Akademie výtvarných umění v Praze 6.12.2021
86%
Poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat (SAMAS) Státní zemědělský intervenční fond 2.12.2021
81%
Identity management resortu ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 10.12.2021
80%
Pořízení dat Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje II. Moravskoslezský kraj 7.12.2021
79%
Řízení a správa privilegovaných účtů a přístupů Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 13.12.2021
79%
Rozšíření AIS 2 Město Cheb 20.12.2021
78%
Poradenské služby v oblasti rozvoje architektury ICT, systémové integrace, kybernetické a informační bezpečnosti a koordinace implementací komponent v rámci a v souvislosti s IS SZIF Státní zemědělský intervenční fond 20.12.2021
77%
Dodávka audiovizuální techniky pro LF OU 2 Ostravská univerzita 23.12.2021
77%
Pořízení datového obsahu DTM Ústeckého kraje Ústecký kraj 3.12.2021
76%
Poskytování projektového řízení a poradenských a konzultačních služeb pro SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 3.12.2021
76%
Informační systém Digitální technické mapy krajů (IS DTM krajů) Ústecký kraj 3.12.2021
76%
Servery [2022] Masarykův onkologický ústav 27.12.2021
75%
Pořízení Informačního systému pro privatizaci (IS PRIVATIX II) Ministerstvo financí 6.12.2021
74%
Licence antivirového řešení Fakultní nemocnice Brno 2.12.2021
74%
Externí dohled IT projektu Fakultní nemocnice Hradec Králové 2.12.2021
73%
Informační systém operačního řízení - Zdravotnická záchranná služba MSK Moravskoslezský kraj 16.12.2021
71%
SW pro evidenci svozů hotovosti Česká pošta 3.12.2021
70%
Nákup licencí SAP/vypořádání licenčního auditu Státní zemědělský intervenční fond 31.12.2021
69%
Vybavení učeben IT technikou a výukovým software pro projekt I KAP II Pardubického kraje Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o.p.s. 13.12.2021
68%
Software (simulační svařovací software) České vysoké učení technické v Praze 23.12.2021
67%
Vývoj a zajištění výpočetních modulů pro kmitočtové plánování a vyhodnocování rozsahu pokrytí obyvatel a území ČR signály zemských digitálních mobilních a rozhlasových služeb Český telekomunikační úřad 27.12.2021
66%
Modernizace zálohovacího systému FNKV Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 23.12.2021
66%
FN Plzeň - dodávka a servisní podpora ekonomického informačního systému Fakultní nemocnice Plzeň 6.12.2021
65%
Poskytování podpory redakčního systému Open Text Web Site Management Ministerstvo financí 20.12.2021
65%
Pořízení lokálních sítí a HW vybavení pro forenzní zkoumání Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 3.12.2021
65%
Zavedení digitálních pečetí na jednotném vzoru víz, jejich podpora a rozvoj Ministerstvo zahraničních věcí 13.12.2021
64%
Posílení interaktivní práce na RCI klastru České vysoké učení technické v Praze 6.12.2021
64%
Modernizace vybavení laboratoří PEF - VR Česká zemědělská univerzita v Praze 6.12.2021
64%
Modernizace komunikační infrastruktury - I Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 6.12.2021
64%
Pořízení kvantifikační kardiologické laboratoře pro potřeby kardiocentra Nemocnice Na Homolce Nemocnice Na Homolce 13.12.2021
63%
Nový webový portál Karlovarského kraje Karlovarský kraj 13.12.2021
59%
Modernizace elektronické podpory zdravotnických procesů - Modernizace informačního systému Enterprise Service Bus Fakultní nemocnice Brno 20.12.2021
57%
Vybrané služby k technologii Geutebrűck v Městském kamerovém systému hl. m. Prahy Operátor ICT, a.s. 2.12.2021
56%
Vybrané služby a správa sítě Ethernet v rámci Městského kamerového systému hl. m. Prahy Operátor ICT, a.s. 2.12.2021
56%
Servis a podpora ekonomického informačního systému NAV Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 20.12.2021
55%
Zajištění maintenance programového vybavení spisové služby a jejich modulů pro HMP Hlavní město Praha 20.12.2021
55%
Technická podpora HW a SW platformy OBELISK, modulu pro pečetění OBELISK Seal Generální finanční ředitelství 13.12.2021
54%
Realizace IP telefonie FS - etapa 1 Generální finanční ředitelství 20.12.2021
54%
Zajištění provozu IS DIS MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 13.12.2021
53%
Zajištění služeb podpory, maintenance a rozšířené podpory portálu bezpečnost.praha.eu na 48 měsíců Hlavní město Praha 3.12.2021
53%
APV a DZ IS GINIS DEFENCE Ministerstvo obrany 20.12.2021
51%
Vybrané služby k systému Portál MKS Operátor ICT, a.s. 2.12.2021
50%
Vybrané služby k systému Camview v Městském kamerovém systému hl. m. Prahy Operátor ICT, a.s. 2.12.2021
49%
Technická a produktová podpora SW OBELISK, včetně úprav a aktualizace Generální finanční ředitelství 10.12.2021
49%
Jednotný přístup k ekonomickým informacím pro správu a udržitelný rozvoj města s minimalizovanými nároky na údržbu Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 31.12.2021
47%
Pořízení poštovní, virtualizační a doménové infrastruktury spolu s VPN koncentrátorem Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 2.12.2021
47%
Technická podpora IS VEMA v letech 2022 - 2025 Generální finanční ředitelství 6.12.2021
41%
Podpora provozu a rozvoje systému DNS Lesy České republiky, s.p. 2.12.2021
36%