Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021 Český statistický úřad 8.11.2021
81%
SÚKL VZ20/2021 - Zajištění podpory a rozvoje informačního systému na platformě OpenText Documentum Státní ústav pro kontrolu léčiv 29.11.2021
79%
Informační systém pro správu zkouškových sad - IS SPOT Česká národní banka 19.11.2021
79%
Výpočetní cluster Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 15.11.2021
78%
Technický dozor investora a Odborné konzultace při pořízení a implementaci nového pojišťovacího a nového finančního informačního systému ZP MV ČR Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 12.11.2021
76%
Dodávka a implementace aplikace Myslivost Lesy České republiky, s.p. 18.11.2021
76%
Rozšíření NDIC o prediktivní model dopravy na dálnicích a vybraných silnicích na území ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR 22.11.2021
76%
Zpracování datové analýzy na povodí Želivky Ústav výzkumu globální změny AV ČR 29.11.2021
75%
Zálohování pro FNHK 2021 - 2 Fakultní nemocnice Hradec Králové 5.11.2021
75%
Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby Operátor ICT, a.s. 12.11.2021
69%
Nákup a implementace vyvolávacího a rezervačního systému Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 5.11.2021
69%
Pronájem vlnové délky na single mode optických vláknech mezi lokalitami B a C Krajská zdravotní, a.s. 29.11.2021
67%
Software (medicinský software) České vysoké učení technické v Praze 29.11.2021
67%
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno - Asset Management včetně řízení bezpečnostních událostí Fakultní nemocnice Brno 22.11.2021
67%
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno - Log management Fakultní nemocnice Brno 12.11.2021
66%
Modernizace a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) a související dodávky a služby Nemocnice Kyjov 15.11.2021
66%
Informační systém pro prodej zboží v Zoo Praha II (SPEIS II) Zoologická zahrada hl. m. Prahy 15.11.2021
65%
Podpora a úpravy AIS SE na období 2021 - 2025 Ministerstvo vnitra 11.11.2021
64%
Pořízení HW a běhového prostředí pro dodávku a provoz IS DTM v rámci projektu Digitální technická mapa Libereckého kraje, Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji 2023 Liberecký kraj 5.11.2021
64%
CERT-2021 DODÁVKA A IMPLEMENTACE ŘEŠENÍ VZDÁLENÉHO ELEKTRONICKÉHO PODEPISOVÁNÍ Nejvyšší kontrolní úřad 19.11.2021
64%
„Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ pořízení dat a SW Karlovarský kraj 15.11.2021
62%
Obnova zařízení IPS část I. HW/SW Ministerstvo zemědělství 12.11.2021
62%
Zajištění provozu a technické podpory systému pro přenos videosignálu z vrtulníku - Rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 4.11.2021
60%
Servery a IT technika pro FD ČVUT České vysoké učení technické v Praze 1.11.2021
60%
Analytický SW pro zpracování multimediálních dat k projektu OTP Ministerstvo vnitra 8.11.2021
58%
Servisní podpora komponent zákazníka Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 22.11.2021
57%
Dodávka 5 000 ks licencí Microsoft® 365 A3 pro školy Středočeský kraj 29.11.2021
57%
Rozšíření kapacity diskového pole SC7020 Institut klinické a experimentální medicíny 15.11.2021
56%
Implementace SW nástroje a jednotné metodiky pro výkon elektronické řídící kontroly pro 150 příspěvkových organizací Středočeského kraje a následný provoz a údržba řešení Středočeský kraj 11.11.2021
55%
Podpora MPLS sítě Ředitelství silnic a dálnic ČR 25.11.2021
53%
VZ 93720 - Dodávka switchů pro potřebu ředitelství Městské policie hl. m. Prahy Hlavní město Praha 5.11.2021
53%
Esri EA 2022 - 2024 Ředitelství silnic a dálnic ČR 8.11.2021
53%
Zajištění podnikové licence software ESRI Zeměměřický úřad 8.11.2021
53%
Pořízení licencí a hardware pro zajištění provozu virtualizovaných stanic uživatelů včetně zabezpečeného vzdáleného přístupu Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 25.11.2021
52%
Zajištění podpory a rozvoje portálu pro vizualizaci telekomunikačních služeb a souvisejících nástrojů v letech 2022 2025 Český telekomunikační úřad 15.11.2021
52%
Zajištění podnikové licence software ESRI Zeměměřický úřad 4.11.2021
51%
„Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ - HW Karlovarský kraj 15.11.2021
50%
Zajištění podpory a rozvoje agendového informačního systému pro podporu výkonu činností pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací hl. m. Prahy na 4 roky Hlavní město Praha 29.11.2021
48%
Rozšíření infrastruktury pro virtuální desktopy včetně dodávky softwarových licencí Statutární město Pardubice 19.11.2021
45%
Podpora k licencím a technickým zařízením pro bezpečnostní infrastrukturu Centrum pro regionální rozvoj České republiky 11.11.2021
43%
eu-INIS - SW pro správu ústředen IP telefonie Cisco a Sw pro záznam audio hovorů Ministerstvo vnitra 15.11.2021
42%
Softwarová podpora vybraných činností odborů dopravy, pozemních komunikací a drah, služeb, dopravně správních činností, daní, poplatků a cen, sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy Hlavní město Praha 8.11.2021
32%