Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
VZS-01b Pořízení ERP, HR a APS systémů, jejich vzájemná implementace, údržba a rozvoj II. VOP CZ, s.p. 25.10.2021
82%
Bezpečnostní infrastruktura MŠMT - NGFW Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 21.10.2021
82%
Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm III. Město Rožnov pod Radhoštěm 25.10.2021
82%
Správa informačního systému AVU Akademie výtvarných umění v Praze 4.10.2021
81%
DODÁVKA JÍZDENKOVÝCH AUTOMATŮ A VALIDÁTORŮ KORDIS JMK, a.s. 29.10.2021
81%
Modernizace webových stránek a webových aplikací ÚÚR, včetně jejich vzájemných integračních vazeb Ústav územního rozvoje 15.10.2021
80%
Pořízení videokonferenčních jednotek a notebooků Český statistický úřad 25.10.2021
80%
076_JZ_Výstavba datacentra v objektu G Technická univerzita v Liberci 18.10.2021
79%
Dodávka služeb pro provoz systémové infrastruktury Centra pro regionální rozvoj České republiky pro roky 2022-2024 Centrum pro regionální rozvoj České republiky 7.10.2021
78%
Zajištění podpory provozu a rozvoje sady chytrých cyklistických aplikací „Na kole Prahou“ Operátor ICT, a.s. 15.10.2021
78%
Vytvoření eHEALTH platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy pro nemocnice Zlínského kraje - Systém PACS Vsetínská nemocnice a.s. 29.10.2021
75%
Rámcová dohoda o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 48 měsíců Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 25.10.2021
74%
Obnova infrastruktury aplikací IS VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 14.10.2021
72%
Nemocniční informační systém Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 4.10.2021
72%
Provoz, údržba a rozvoj C-ITS Back Office Ředitelství silnic a dálnic ČR 11.10.2021
71%
SÚKL VZ18/2021 - Zajištění podpory a rozvoje informačního systému na platformě OpenText Documentum Státní ústav pro kontrolu léčiv 15.10.2021
70%
Rámcová dohoda na podporu a rozvoj aplikačního programového vybavení pro oblast důchodové dávky III ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 11.10.2021
70%
Laboratorní informační systém Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 29.10.2021
70%
Technická podpora MDM Mobileiron 2022 Ministerstvo vnitra 15.10.2021
70%
Centrální nákup výpočetní techniky 2022 Olomoucký kraj 11.10.2021
69%
Telemedicína - Chytrá Klaudiánova nemocnice Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 27.10.2021
69%
KŘP Úsk - Systém pro bezdrátový přenos videosignálu Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 18.10.2021
68%
Podpora produktů Check Point Česká národní banka 15.10.2021
68%
Technická podpora KOTEC a dalších HP produktů na rok 2022 Ministerstvo vnitra 29.10.2021
68%
Rozšíření licencí DataCore a pořízení subscripcí k firewallu Palo Alto Liberecký kraj 22.10.2021
68%
Koordinace zavádění a příprava projektů elektronizace zdravotnictví v Národním plánu obnovy Ministerstvo zdravotnictví 29.10.2021
68%
Technická podpora - datová úložiště DVISÚ Ministerstvo obrany 8.10.2021
68%
Ambulantní informační systém ZZ MV Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 29.10.2021
66%
OP VVV Sinofonní příhraničí/2021 - Sběr empirických dat metodou CAWI IV. Univerzita Palackého v Olomouci 4.10.2021
65%
IT kapacity Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 14.10.2021
65%
OP VVV Sinofonní příhraničí/2021 - Sběr empirických dat metodou CAWI III. Univerzita Palackého v Olomouci 4.10.2021
64%
Nákup IT vybavení a SW IKAP4OK z.s. 18.10.2021
62%
Dodávka serverů pro Active Directory do Krajské zdravotní, a. s. 2021 Krajská zdravotní, a.s. 11.10.2021
62%
VŠCHT - obnova infrastruktury VDI Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 25.10.2021
61%
Rozšíření monitorovacího nástroje Flowmon Generální finanční ředitelství 15.10.2021
61%
Zajištění HW a SW podpory IBM power serverů a ovládacích prvků na rok 2022 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 15.10.2021
61%
RUK - ÚKUK - Systém pro podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací Univerzita Karlova 7.10.2021
60%
Rámcová dohoda na nákup licencí Microsoft na 36 měsíců včetně poskytování technické podpory technologiím Microsoft Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 11.10.2021
59%
Pořízení multilicence Esri Enterprise agreement na roky 2022 až 2024 Statutární město Brno 18.10.2021
59%
Městský portál občana (portál služeb) město Český Krumlov 11.10.2021
58%
Podpora HSM modulů Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 4.10.2021
58%
Potřeby pro kompozici Janáčkova akademie múzických umění 4.10.2021
58%
Zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje aplikace MONITOR Ministerstvo financí 29.10.2021
58%
Doplnění aplikační databáze LUHOP II Správa Krkonošského národního parku 4.10.2021
58%
Sdílený informační systém TA ČR - etapa 2 Technologická agentura ČR 18.10.2021
57%
Storage server, pásková knihovna a řídicí server Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 14.10.2021
57%
Technická podpora definovaných prvků IT prostředí PP ČR 2022 Ministerstvo vnitra 18.10.2021
54%
Obnova HW a SW řešení Flowmon Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 25.10.2021
53%
Smluvní technická podpora interních systémů - Technologie Juniper Správa základních registrů 14.10.2021
53%
Podpora produktů Cisco na rok 2022 Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 21.10.2021
53%
Zajištění a poskytnutí služby Microsoft Azure prepayment Operátor ICT, a.s. 29.10.2021
53%
Prodloužení pozáruční podpory výrobce HW Informačního centra Generální ředitelství cel 29.10.2021
52%
Pronájem licencí a provozní podpora AEM FORMS Generální finanční ředitelství 29.10.2021
52%
Přístup ke znalostní databázi znalostních analýz Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 15.10.2021
51%
Pozáruční servis Hardware security module (HSM) a podpora PKI MO Ministerstvo obrany 4.10.2021
49%
Národní geoportál územního plánování Ministerstvo pro místní rozvoj 25.10.2021
48%
Upgrade výkonu infrastruktury IS SZIF Státní zemědělský intervenční fond 4.10.2021
47%
Rozšíření kapacity diskového pole Jihočeský kraj 4.10.2021
47%
Předplatné licence AEM Forms Český statistický úřad 11.10.2021
47%
Analytické nástavbové funkce pro kamerový systém Fakultní nemocnice Ostrava 25.10.2021
46%
Rámcová dohoda na pořizování produktů Citrix Ministerstvo vnitra 29.10.2021
46%
D7, D6 - kontroly, revize, prohlídky SO 400 Ředitelství silnic a dálnic ČR 29.10.2021
43%
Evidence stavebních postupů Ministerstvo pro místní rozvoj 11.10.2021
42%
Evidence elektronických dokumentací Ministerstvo pro místní rozvoj 11.10.2021
42%
Integrační platforma stavebního řízení a portál stavebníka Ministerstvo pro místní rozvoj 11.10.2021
42%
Technická provozní podpora internetového portálu hl. m. Prahy praha.eu Hlavní město Praha 4.10.2021
39%
ČSSZ - Zabezpečení Služeb a SW vybavení Mainframe ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 11.10.2021
38%
Rámcová dohoda PROXIO - elektronizace, standardizace a integrace agendových systémů HMP Hlavní město Praha 4.10.2021
36%