Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
Pořízení serverů HCI pro účely KI - Rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 3.9.2021
80%
Zajištění provozu ZOS ZZS KVK Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace 15.9.2021
79%
Vývoj, implementace portálu praha.eu včetně podpory Hlavní město Praha 16.9.2021
75%
RYBÁŘSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM - Opakované řízení Český rybářský svaz, z.s. 2.9.2021
75%
Dodávka a instalace řešení PACS včetně servisní podpory Fakultní nemocnice Ostrava 2.9.2021
74%
Poskytování služeb certifikační autority EET Generální finanční ředitelství 3.9.2021
74%
Obměna HW EZD a zajištění provozní podpory Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 3.9.2021
73%
Obnova clusteru datových služeb centra CERIT-SC Masarykova univerzita 10.9.2021
67%
Poskytování služeb v oblasti IT Operátor ICT, a.s. 24.9.2021
66%
Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina Kraj Vysočina 16.9.2021
66%
Nástroj na řízení IT procesů Generální ředitelství cel 10.9.2021
66%
Centrální řešení pro uchování certifikátů Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 13.9.2021
63%
Podpora a rozvoj aplikace eSmlouvy Ministerstvo životního prostředí 9.9.2021
61%
Software (CAD/CAM/CAE/AM) České vysoké učení technické v Praze 27.9.2021
61%
Služby systémového integrátora pro nasazení Microsoft 365 včetně bezpečnostních služeb a zajištění adopce přechodu Kancelář Senátu 24.9.2021
61%
Modernizace komunikační infrastruktury - H Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 6.9.2021
61%
Zajištění podpory Government Gateway Správa základních registrů 13.9.2021
61%
Dodávka virtualizačního serveru pro LF OU Ostravská univerzita 24.9.2021
61%
Smluvní technická podpora interních systémů - Technologie F5 Správa základních registrů 20.9.2021
60%
Licence Adobe 2022 Česká televize 20.9.2021
60%
Dodávka IS pro monitoring ICT služeb Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 9.9.2021
60%
Softwarová podpora vybraných činností odborů dopravy, pozemních komunikací a drah, služeb, dopravně správních činností, daní, poplatků a cen, sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy Hlavní město Praha 20.9.2021
60%
Microsoft Software Assurance Statutární město Most 6.9.2021
59%
VMware - prodloužení SnS podpory Česká národní banka 13.9.2021
59%
ČSSZ - Podpora a další rozvoj řešení interaktivních formulářů ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 2.9.2021
59%
Zajištění výkonu role Specialisty na bezpečnostní monitoring Středočeský kraj 27.9.2021
59%
Modernizace internetu a intranetu MF Ministerstvo financí 13.9.2021
58%
ČVUT-CIIRC: Rozšíření výpočetního clusteru České vysoké učení technické v Praze 13.9.2021
58%
Poskytování služeb projektového řízení II - přechodné období Ministerstvo práce a sociálních věcí 27.9.2021
58%
Užívací práva k software Veritas Backup Exec ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 24.9.2021
56%
Zajištění rozvoje programového vybavení spisové služby e-Spis pro HMP Hlavní město Praha 17.9.2021
55%
PODPORA SPISOVÉ SLUŽBY E-SPIS Ministerstvo zdravotnictví 13.9.2021
53%
Servis kritických aktivních prvků Cisco Fakultní nemocnice Brno 20.9.2021
52%
Zajištění statistického SW SAS Český statistický úřad 16.9.2021
51%
ČSSZ - Obměna diskových polí (DigiČesko) - Pořízení SAN Volume Controller (SVC) pro centrální datové úložiště ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 24.9.2021
50%
Modernizace komunikační infrastruktury - G Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 6.9.2021
49%
Podpora a údržba bezpečnostního perimetru datové sítě a služby aktivní kybernetické obrany MERO ČR, a.s. 6.9.2021
48%
Podpora analytického řešení ARMS Národní bezpečnostní úřad 6.9.2021
48%
Nove´ licence Dell Networker Český statistický úřad 27.9.2021
44%
Otevřená data o ekonomických subjektech Ministerstvo vnitra 27.9.2021
43%