Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
SÚKL VZ13/2021 - Vývoj a zajištění podpory Informačního systému zdravotnických prostředků Státní ústav pro kontrolu léčiv 23.7.2021
86%
Zálohování pro FNHK 2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové 16.7.2021
86%
Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích Zlínského kraje, pacienty a informačními systémy Uherskohradišťská nemocnice, a.s. 26.7.2021
84%
Dodávka nezbytné HW infrastruktury pro modernizaci NIS a jeho funkcionalit Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 19.7.2021
82%
VN Olomouc - Ochrana prvků vnitřní sítě Vojenská nemocnice Olomouc 9.7.2021
80%
Webový portál Středočeského kraje Středočeský kraj 23.7.2021
80%
Nákup serverů Fakulta informatiky 2021 Masarykova univerzita 19.7.2021
80%
Aktivní prvky počítačové sítě Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 12.7.2021
78%
Pořízení, implementace a technická podpora NG Firewallů - rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 15.7.2021
77%
Realizace a podpora elearningové platformy Moodle Policie ČR-Rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 15.7.2021
76%
Dodávka nezbytného systémového SW pro modernizaci NIS a jeho funkcionalit Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 7.7.2021
75%
Provoz a údržba ASD 2021-2025 Ředitelství silnic a dálnic ČR 19.7.2021
75%
IT Technologie II Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 7.7.2021
75%
Zajištění řešení pro ochranu před kybernetickými hrozbami Ministerstvo kultury 12.7.2021
74%
ZAJIŠTĚNÍ PODPORY SPRÁVY A ROZVOJE JÁDROVÝCH SLUŽEB ARCHEOLOGICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY II Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 7.7.2021
73%
Technická zadavatelská a projektová kancelář (eu-INIS) - Rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 16.7.2021
72%
Modernizace diskových uložišť NetApp - Rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 23.7.2021
71%
ZÁLOŽNÍ DATOVÉ CENTRUM NNH - I.ETAPA Nemocnice Na Homolce 22.7.2021
70%
Pronájem nenasvícených vláken mezi lokalitami A a B Krajská zdravotní, a.s. 7.7.2021
69%
Rozvoj a technická podpora systému VSD Generální ředitelství cel 1.7.2021
67%
eu-INIS SIS - Licence Vertica a prezentační nástroj včetně technické podpory Ministerstvo vnitra 12.7.2021
67%
Servisní služby pro zajištění provozu zdravotnického operačního střediska ZZS SčK Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o. 23.7.2021
66%
Objektové uložiště pro můjRozhlas, digitalizaci archivu a ostatní internetové projekty ČRo ČESKÝ ROZHLAS 30.7.2021
65%
Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - vybavení ICT Město Bakov nad Jizerou 19.7.2021
65%
Obnova síťových prvků Masarykova univerzita 7.7.2021
64%
Zajištění provozu a rozvoje IS ESF Ministerstvo práce a sociálních věcí 12.7.2021
64%
Aplikace pro komunikaci odborných lesních hospodářů s vlastníky lesů Lesy České republiky, s.p. 12.7.2021
63%
Technologie pro běh NIS a zajištění funkční systémové integrace Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 19.7.2021
63%
Modernizace a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) a související dodávky a služby Nemocnice Kyjov 12.7.2021
62%
Informační systém Zjednodušená evidence dotací Ministerstvo financí 7.7.2021
62%
Poskytování užívacích práv ("Licencí") k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution Pardubický kraj 15.7.2021
61%
Dispečerský systém pro LF OU Ostravská univerzita 26.7.2021
60%
Outsourcing ICT služeb pro agenturu CzechTrade Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade 26.7.2021
60%
Odborná podpora v oblasti Microsoft Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 19.7.2021
59%
Rozšíření infrastruktury pro Webex Česká národní banka 1.7.2021
59%
VN Olomouc - Modernizace stávajícího systému PACS Vojenská nemocnice Olomouc 7.7.2021
58%
Zajištění provozu a rozvoje systému SAP 2021+ Ministerstvo zemědělství 23.7.2021
58%
Modernizace IT FN HK v návaznosti na eHealth Fakultní nemocnice Hradec Králové 12.7.2021
57%
Technická podpora provozu ŠIS - podpora práce s informačním obsahem Ministerstvo obrany 26.7.2021
56%
Zajištění podpory Government Gateway Správa základních registrů 26.7.2021
53%
Svěřená správa centrálního zálohovacího řešení Ministerstvo spravedlnosti České republiky 22.7.2021
50%
Provoz a údržba informačního systému PROXIO II. Statutární město Kladno 7.7.2021
50%
D6 Krupá, přeložka -Technická asistence - správa datového prostředí (CDE) v průběhu realizace projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR 26.7.2021
49%
Udržitelný rozvoj ekonomicko-provozního systému ČVUT v oblasti speciálních ekonomicko-provozních aplikací pro období 2021-2024 České vysoké učení technické v Praze 23.7.2021
49%
Obnova technologické podpory a rozšíření systému pro detekci kybernetických hrozeb Fidelis Elevate Hlavní město Praha 7.7.2021
46%
Dodávka nových blade serverů do infrastruktury Krajské zdravotní, a.s. 2021 Krajská zdravotní, a.s. 30.7.2021
46%
Implementace Centrálního IPAMu MHMP, zodolnění základních síťových služeb a upgrade a rozšíření BVS Hlavní město Praha 19.7.2021
42%
Implementace Centrálního IPAMu MHMP, zodolnění základních síťových služeb a upgrade a rozšíření BVS Hlavní město Praha 1.7.2021
41%