Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
Portálový systém SZIF a Portálové aplikace pro Monitoring Approach (Portálový systém SZIF) Státní zemědělský intervenční fond 7.6.2021
86%
Elektronizace zdravotnické dokumentace IS EZD Fakultní nemocnice Bulovka 25.6.2021
77%
Integrační platforma a centrální funkce IS ESB Fakultní nemocnice Bulovka 25.6.2021
77%
Cloudové a hostingové služby pro ISPOP a EnviHELP od 08/2021 Česká informační agentura životního prostředí 3.6.2021
72%
Provoz, úpravy a rozšíření informačního systému InspIS Česká školní inspekce 7.6.2021
71%
Penetrační testy a konzultace v oblasti informační bezpečnosti VZP ČR II Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 7.6.2021
68%
Rámcová dohoda na komplexní zajištění certifikačních služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na období 2021 až 2025 Ministerstvo vnitra 7.6.2021
66%
Informační systémy Městského úřadu Nový Jičín Město Nový Jičín 28.6.2021
64%
Úprava dat zpracovaných negativů ze sbírky Národního muzea Národní muzeum 3.6.2021
64%
Datové připojení oddělení následné péče Ryjice Krajská zdravotní, a.s. 3.6.2021
63%
Virtualizační cluster České vysoké učení technické v Praze 24.6.2021
61%
Ekonomický informační systém pro SMK a portál občana statutární město Karviná 3.6.2021
61%
Zajištění provozu a podpory programového vybavení SIEM Hlavní město Praha 10.6.2021
61%
Správa počítačové sítě a poskytování souvisejících služeb v oblasti ICT Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace 7.6.2021
61%
Rámcová dohoda na provádění komplexních bezpečnostních a penetračních testů Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 21.6.2021
61%
Zajištění licencí AEM Forms 2021 - 2025 Ministerstvo spravedlnosti České republiky 28.6.2021
60%
Technická podpora provozu ŠIS AČR Ministerstvo obrany 14.6.2021
60%
Služby zajištění kohorty a socioekonomického dotazníku pro výzkumný program č. 1 projektu HAIE Ostravská univerzita 14.6.2021
59%
HW pro rozvoj kapacit pro správu a archivaci velkých dat LMS Český úřad zeměměřický a katastrální 3.6.2021
59%
Vybavení 3D Cave a přírodovědné laboratoře v rámci I-KAP 2 Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov 21.6.2021
58%
Zvyšování schopností CIRC Ministerstvo obrany 4.6.2021
58%
Dodávka zařízení kapacitních diskových polí včetně související infrastruktury Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace 10.6.2021
57%
Technická podpora IS ReD Generální finanční ředitelství 3.6.2021
57%
Rozvoj platformy Microsoft Government Gateway Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 7.6.2021
56%
SÚIP - Obnova souborových a aplikačních serverů a systémů LAN Státní úřad inspekce práce 28.6.2021
56%
Rozšíření a virtualizace verifikačního systému Varian Aria a plánovacího systému Varian Eclipse Masarykův onkologický ústav 28.6.2021
56%
Systém pro videokonference Český úřad zeměměřický a katastrální 14.6.2021
55%
Síťová infrastruktura IS KÚ, dodávka HW a souvisejících služeb Středočeský kraj 18.6.2021
55%
Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému města Strakonice Město Strakonice 17.6.2021
55%
Licence Microsoft 365 Správa úložišť radioaktivních odpadů 21.6.2021
53%
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov II. město Český Krumlov 7.6.2021
50%
Technické zhodnocení APV Věcné plánování Ministerstvo obrany 28.6.2021
49%
Technická podpora ostatní aplikace - podpora SW GIS-ELA Ministerstvo obrany 28.6.2021
48%
Zajištění podpory systému RIS eMedSolution II Fakultní nemocnice Brno 10.6.2021
45%
Rozšíření kapacity technologie síťové bezpečnosti Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 21.6.2021
44%
Rozšíření kapacity technologie loadbalancingu Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 21.6.2021
44%
Navýšení kapacity síťové infrastruktury datových center Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 3.6.2021
44%
Správa geografického informačního systému GRAMIS MERO ČR, a.s. 4.6.2021
41%
Dodávka SW části III. Ústav pro péči o matku a dítě 17.6.2021
41%