Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
Dodávka a implementace SIEM včetně servisní podpory Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 31.5.2021
84%
Dodávka a podpora provozu Informačního systému vzdělávání v rozsahu budování jeho první etapy - eEdu-I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 31.5.2021
84%
Pořízení software pro řízení operací s PHM ČEPRO, a.s. 31.5.2021
81%
ZAJIŠTĚNÍ PODPORY SPRÁVY A ROZVOJE JÁDROVÝCH SLUŽEB ARCHEOLOGICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 7.5.2021
79%
Poskytování služeb podpory ICT provozu 2021+ (část 2) Ministerstvo zemědělství 17.5.2021
78%
Servery pro projekty realizované v rámci Programu eu-INIS Ministerstvo vnitra 10.5.2021
75%
Zajištění rozvoje a podpory IS Registr CITES Ministerstvo životního prostředí 31.5.2021
73%
Dodávka HD clusteru č. 2 pro CERIT-SC Masarykova univerzita 20.5.2021
69%
EXPERTI V ZEMĚDĚLSKÉM SEKTORU PRO PROJEKT DELEGOVANÉ SPOLUPRÁCE EU V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ Česká rozvojová agentura 3.5.2021
69%
Doplnění aplikační databáze LUHOP Správa Krkonošského národního parku 24.5.2021
68%
MÍSTNÍ KOORDINÁTOŘI ZEMĚDĚLSKÉHO PROJEKTU DELEGOVANÉ SPOLUPRÁCE EU V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ Česká rozvojová agentura 10.5.2021
66%
Rozšíření počtu licencí Microsoft 2021 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 31.5.2021
66%
Poskytnutí MS licencí a software assurance II. Operátor ICT, a.s. 3.5.2021
66%
Vývoj, údržba a systémová podpora provozu eSSL EPD II Ministerstvo financí 3.5.2021
64%
Poskytování licencí a souvisejících služeb Microsoft 2021-2025 Česká televize 10.5.2021
63%
Technická podpora systémů CDI2, CDI3 (OLDA), TranV a TranZ Ministerstvo vnitra 21.5.2021
63%
Serverový cluster pro provoz platformy SharePoint Univerzita Palackého v Olomouci 20.5.2021
62%
Pozáruční servisní podpora technologie provozu (PS04) IBC Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 17.5.2021
62%
Obnova infrastruktury na lokalitách Český úřad zeměměřický a katastrální 24.5.2021
62%
Elektronický odbavovací a informační systém v autobusové dopravě IDS JMK KORDIS JMK, a.s. 7.5.2021
62%
Zajištění softwarových licencí a souvisejících služeb k produktům Microsoft Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. 31.5.2021
61%
Technická podpora internetu MO Ministerstvo obrany 21.5.2021
61%
Modernizace komunikační infrastruktury - F Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 3.5.2021
59%
Rozvoj a technická podpora aplikace ASEO Generální ředitelství cel 10.5.2021
58%
Systém pro zobrazování obrazových dat pro LF Ostravská univerzita 14.5.2021
58%
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček - rozšíření (3D model objektu BIM, digitalizace více předmětů) Královská kanonie premonstrátů na Strahově 20.5.2021
57%
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček - dodávka depozitního (katalogizačního) systému a serveru Královská kanonie premonstrátů na Strahově 31.5.2021
57%
Modernizace komunikační infrastruktury - E Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 3.5.2021
54%
HW upgrade Check Point DDoS Česká národní banka 24.5.2021
53%
Zajištění akreditačního systému pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 Úřad vlády České republiky 20.5.2021
49%
IS pro hotelové a lázeňské provozy ZSMV Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 13.5.2021
47%
Poskytování služeb technické podpory, softwarové údržby a rozvoje Identity managementu - Czech IdM Ministerstvo zahraničních věcí 31.5.2021
46%
Zajištění podpory IS AVISme v letech 2021 - 2025 Generální finanční ředitelství 31.5.2021
44%