Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
Centrální agendový a informační systém (CAIS) Česká inspekce životního prostředí 15.4.2021
86%
Implementace a provoz informačního systému SZIF pro Monitoring Approach Státní zemědělský intervenční fond 22.4.2021
84%
Podpora a rozvoj systému Postup Přípravy Staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR 1.4.2021
82%
LF/ÚMTM/2021 - sestava serverů pro objektové uložiště Univerzita Palackého v Olomouci 19.4.2021
81%
eHealth v TN - II. dodávka serverové infrastruktury (číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005728) Fakultní Thomayerova nemocnice 30.4.2021
79%
Podpora aplikací EPVDS a KESSL Český úřad zeměměřický a katastrální 19.4.2021
77%
Pořízení systému zálohování Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 6.4.2021
75%
Dodávka informačního systému interní komunikace Ministerstvo vnitra 26.4.2021
73%
Poskytnutí kvalifikované služby ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí Ministerstvo vnitra 6.4.2021
70%
Dodání komponent a rolí pro zajištění dalších činností v rámci projektu ISSI Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 22.4.2021
70%
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2021 Státní zemědělský intervenční fond 6.4.2021
69%
Zajištění ICT odborných rolí pro rozvojové projekty Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 9.4.2021
66%
Dodávka systému elektronické spisové služby II. Národní ústav duševního zdraví 30.4.2021
66%
Zajištění zabezpečení technologické infrastruktury systémem pro správu administrátorských přístupů Hlavní město Praha 30.4.2021
65%
Odborná podpora v oblasti Microsoft Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 19.4.2021
63%
Technická podpora - datová úložiště DVISÚ Ministerstvo obrany 29.4.2021
59%
POZÁRUČNÍ PODPORA FC SAN SWITCHŮ, OUT OF BAND SWITCHŮ A ŠIFRÁTORŮ Český úřad zeměměřický a katastrální 26.4.2021
58%
Zajištění provozu a rozvoje spisové služby MZe 2021 - DMS II Ministerstvo zemědělství 30.4.2021
55%
Software pro správu dat nebytových areálů SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 16.4.2021
55%
Servisní podpora zařízení AVID 2021 - 2023 Česká televize 22.4.2021
54%
Systém EasyGO - rámcová dohoda - opakované vyhlášení Ministerstvo vnitra 19.4.2021
54%
Systém pro správu požadavků na vlastnosti prvků digitálního modelu stavby II Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace 15.4.2021
53%
IS pro oddělení centrální sterilizace Nemocnice Na Homolce 19.4.2021
51%
Dodávka SW části II. Ústav pro péči o matku a dítě 22.4.2021
44%
Distribuce vstupenek a dodávka vstupenkového prodejního systému pro Hudební divadlo v Karlíně Hudební divadlo v Karlíně, p.o. 12.4.2021
40%