Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
Odborné služby IT Governance Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 26.3.2021
81%
Obnova serverové infrastruktury Kancelář Poslanecké sněmovny 4.3.2021
81%
Rámcová dohoda na pořízení, rozvoj a údržbu SW pro obnovu katastrálního operátu, provádění revize údajů katastru nemovitostí a tvorbu neměřických záznamů a geometrických plánů v letech 2021 a Český úřad zeměměřický a katastrální 4.3.2021
80%
Vytvoření Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH2) a zajištění dalších služeb Ministerstvo životního prostředí 15.3.2021
79%
Správa telematického majetku v Praze Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 29.3.2021
77%
Komplexní ICT podpora DIAMO DIAMO, státní podnik 29.3.2021
75%
Rámcová dohoda o poskytování konzultačních a poradenských služeb, služeb znaleckých a souvisejících pro rok 2021 Ministerstvo vnitra 22.3.2021
72%
Základní modernizace IS ARES Ministerstvo financí 1.3.2021
71%
Pořízení Informačního systému elektronická evidence soudních sporů (IS EESS) Ministerstvo financí 1.3.2021
70%
Poskytování služby vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku a poskytování služby kvalifikovaných časových razítek Státní fond dopravní infrastruktury 1.3.2021
69%
Dodávka SIEM systému včetně systému pro analýzu síťového provozu Krajská zdravotní, a.s. 22.3.2021
69%
Dodávka informačního systému mezinárodní ochrany (IS AZYL III) a jeho správa, provoz a technický rozvoj Ministerstvo vnitra 8.3.2021
68%
Zajištění technické a servisní podpory pro archivační uložiště IBM Ministerstvo vnitra 8.3.2021
68%
Vytváření formulářových řešení 602FormApps a jejich implementace do informačního systému Czech POINT Ministerstvo vnitra 25.3.2021
68%
Penetrační testy a konzultace v oblasti informační bezpečnosti VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 22.3.2021
68%
Dodávka a implementace komplexního integrovaného informačního systému pro evidenci v oblasti myslivosti a digitalizace komunikace uživatelů honiteb a orgánů státní správy myslivosti Lesy České republiky, s.p. 29.3.2021
67%
Zařízení pro zálohování Státní pozemkový úřad 8.3.2021
66%
SÚIP - Sloučení programových platforem informačního systému REÚIP II Státní úřad inspekce práce 8.3.2021
65%
Licence Microsoft Statutární město Hradec Králové 29.3.2021
64%
Zajištění provozu SW licencí IBM i2 Ministerstvo vnitra 15.3.2021
60%
Rozvoj a údržba DMS ČÚZK v letech 2021 - 2025 Český úřad zeměměřický a katastrální 12.3.2021
59%
Vybavení pro efektivní analýzu dat Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 15.3.2021
59%
Expertní systém do katetrizační laboratoře Fakultní nemocnice Hradec Králové 5.3.2021
58%
Dodávka subskripcí Red Hat Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 29.3.2021
56%
Zajištění odborných služeb k vytvoření integrační vrstvy Generální finanční ředitelství 22.3.2021
54%
ČSSZ - Navýšení výpočetního výkonu centrálního datového uložiště (DigiČesko) ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 15.3.2021
54%
Poskytování služeb projektového řízení II Ministerstvo práce a sociálních věcí 8.3.2021
54%
Virtualizace serverové infrastruktury IS/IT Lesy České republiky, s.p. 19.3.2021
53%
Provoz a rozvoj aplikace Interní Akty Řízení Ministerstvo zemědělství 1.3.2021
50%
Rozvoj a technická podpora aplikace ASEO Generální ředitelství cel 4.3.2021
49%
GŘ OI - Zálohování dat II Vězeňská služba České republiky 22.3.2021
48%
Upgrade a rozšíření stávajícího systému on-air grafiky AVID/Orad Česká televize 4.3.2021
48%
Servisní služby pro zajištění provozu systému eHealth Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 22.3.2021
48%