Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
Dodávka Sjednoceného informačního systému ochrany přírody ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 12.2.2021
80%
VDI-FNUSA Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 11.2.2021
78%
Úpravy stávajícího systému čipových karet (SCK), jeho provozní podpora a související dodávky HW a SW Česká národní banka 1.2.2021
73%
Dodávka systému Identity Managementu II. Národní ústav duševního zdraví 4.2.2021
73%
Klinický informační systém Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 25.2.2021
71%
Komplexní a systematická projektová a procesní podpora při přípravě a realizaci dotačních projektů Městská část Praha 11 12.2.2021
70%
Zajištění provozu a integrační platformy EPO 2021+ Ministerstvo zemědělství 22.2.2021
69%
Zajištění zálohování, archivace a obnovy důležitých serverů a dat v rámci resortu ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 22.2.2021
67%
Datové připojení ústředí ČSÚ do internetu Český statistický úřad 15.2.2021
64%
Technická podpora a rozvoj systému NKA - rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 5.2.2021
63%
FIT_20_103_Systém speciálních architektur včetně podpůrné infrastruktury České vysoké učení technické v Praze 26.2.2021
63%
Rámcová dohoda na pořizování produktů IBM Ministerstvo vnitra 11.2.2021
60%
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov město Český Krumlov 12.2.2021
59%
Pořízení mzdového a personálního SW, docházky a zaměstnaneckého portálu s nastaveným WF ČEPRO, a.s. 22.2.2021
58%
Služby komplexní systémové podpory systémů DNPS2 Česká televize 25.2.2021
58%
Zajištění provozu a rozvoje webových aplikací agentury CzechTourism Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 19.2.2021
57%
Zajištění dodávek klientských licencí Microsoft Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 12.2.2021
57%
Aktualizace Lokalizační databáze ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR 8.2.2021
56%
Služby technické podpory produktů Microsoft CENDIS, s.p. 11.2.2021
56%
Zajištění služeb správce webu Česká filharmonie, příspěvková organizace 1.2.2021
55%
Zajištění podpory a rozvoje informačních operací knihovního aparátu pro zpracování, uložení, selekci a užití bibliografických či jiných sekundárních informací a jejich souborů Národní technická knihovna 4.2.2021
51%
Technická a servisní podpora systému IBS Ministerstvo vnitra 8.2.2021
50%
Dodávka a implementace Klinického informačního systému Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 26.2.2021
49%
Technická podpora a správa webů Finanční správy ČR Generální finanční ředitelství 12.2.2021
48%
Podpora a rozvoj systému EKIS rezortu MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 22.2.2021
45%
Technická podpora a rozvoj aplikace elektronických dražeb APED Generální finanční ředitelství 15.2.2021
38%
Zajištění údržby, servisní podpory, konzultací a SW úprav informačního systému K2 Národní knihovna České republiky 18.2.2021
27%