Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
Dodávka informačního systému pro ekonomickou agendu a lesní výrobu III Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 21.1.2021
82%
Dynamický nákupní systém na služby penetračního testování Ministerstvo financí 4.1.2021
78%
Zajištění provozní podpory a rozvoje Odborného informačního systému Státní veterinární správy Státní veterinární správa 18.1.2021
78%
Dodávka řešení sdíleného emailu pro organizace Kraje Vysočina včetně technické podpory Kraj Vysočina 14.1.2021
76%
EXPERTI V ZEMĚDĚLSKÉM SEKTORU PRO PROJEKT DELEGOVANÉ SPOLUPRÁCE EU V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ - část 2 Česká rozvojová agentura 4.1.2021
75%
Rozšíření RCI clusteru České vysoké učení technické v Praze 28.1.2021
74%
Informační subsystém údržby dálnic a silnic II Ředitelství silnic a dálnic ČR 7.1.2021
74%
eHealth integrační platforma s modernizací lázeňských informačních systémů včetně implementace telemedicíny Horské lázně Karlova Studánka s. p. Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 4.1.2021
74%
Odborné konzultace a dozor při implementaci projektu ISPOP2 - CRŽP Ministerstvo životního prostředí 25.1.2021
67%
Provoz a rozvoj systému HNVO od 03/2021 Česká informační agentura životního prostředí 25.1.2021
65%
Podniková platforma řízení zdrojů Etapa Finance Řízení letového provozu České republiky 25.1.2021
61%
SW licence vč. maintenance k projektu ISF (2) Ministerstvo vnitra 18.1.2021
61%
Poskytnutí MS licencí a software assurance Operátor ICT, a.s. 7.1.2021
61%
Úpravy MBP ve vztahu k IS EES Ministerstvo vnitra 21.1.2021
60%
Zajištění softwarových licencí Microsoft Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 21.1.2021
57%
Posílení databázových serverů 2021 Český úřad zeměměřický a katastrální 11.1.2021
54%
Správa informačního systému AVU Akademie výtvarných umění v Praze 18.1.2021
54%
Dodávky HW a souvisejícího SW pro obnovu produkčních systémů DNPS2 Česká televize 28.1.2021
50%
Užívací práva k software antivirové ochrany IS ČSSZ ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 29.1.2021
49%
Rozvoj a technická podpora systému SINGLE WINDOW Generální ředitelství cel 28.1.2021
47%
Zajištění podpory archivačního software Hlavní město Praha 25.1.2021
47%
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice - operační systém - opakovaná Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 11.1.2021
47%
Systém EasyGO - rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 22.1.2021
46%
Cafeteria systém Ministerstvo kultury 25.1.2021
41%
Rozvoj a technická podpora informačního systému COPIS Generální ředitelství cel 14.1.2021
34%