Podrobné vyhledávání

Název zakázky Zadavatel Datum uveřejnění Hodnocení detektiva zakázky
Dodávka, provoz a podpora informačních systémů EZP a EVOZED OTE, a.s. 10.12.2021
90%
Služby provozní podpory systému eREG a rozvoj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 13.1.2022
88%
Zajištění služeb mobilní aplikace na Geotagované fotografie Státní zemědělský intervenční fond 26.8.2021
88%
Dohledový systém Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 16.12.2021
87%
SÚKL VZ26/2022 - Vývoj a zajištění podpory webových portálů SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 9.9.2022
86%
SÚKL VZ13/2021 - Vývoj a zajištění podpory Informačního systému zdravotnických prostředků Státní ústav pro kontrolu léčiv 23.7.2021
86%
Správa informačního systému AVU II Akademie výtvarných umění v Praze 6.12.2021
86%
Zálohování pro FNHK 2021 Fakultní nemocnice Hradec Králové 16.7.2021
86%
Centrální agendový a informační systém (CAIS) Česká inspekce životního prostředí 15.4.2021
86%
Portálový systém SZIF a Portálové aplikace pro Monitoring Approach (Portálový systém SZIF) Státní zemědělský intervenční fond 7.6.2021
86%
Interní integrační vrstva včetně aplikačních rozhraní Nemocnice Pardubického kraje 11.2.2022
86%
Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Integrační platforma Vojenská nemocnice Brno 27.1.2022
85%
Řešení elektronického systému spisové služby ZP MV ČR Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 5.9.2022
85%
Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích Zlínského kraje, pacienty a informačními systémy Uherskohradišťská nemocnice, a.s. 26.7.2021
84%
Dodání a implementace ServiceDeskového SW řešení Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 28.3.2022
84%
Implementace a provoz informačního systému SZIF pro Monitoring Approach Státní zemědělský intervenční fond 22.4.2021
84%
Dodávka a implementace SIEM včetně servisní podpory Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 31.5.2021
84%
Dodávka a podpora provozu Informačního systému vzdělávání v rozsahu budování jeho první etapy - eEdu-I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 31.5.2021
84%
SÚKL VZ02/2022 - Dodávka, implementace a zajištění podpory Personálního informačního systému Státní ústav pro kontrolu léčiv 28.1.2022
84%
SW Národní radonová databáze Státní úřad pro jadernou bezpečnost 6.6.2022
84%
Rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2023 - 2026 Český úřad zeměměřický a katastrální 22.8.2022
84%
Lázeňský informační systém - Léčebně rehabilitační agenda Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 16.6.2022
83%
Podpora a rozvoj systému Postup Přípravy Staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR 1.4.2021
82%
Zajištění provozní podpory, údržby a rozvoje informačního systému AP KZP Kancelář zdravotního pojištění z.s. 24.2.2022
82%
Dodávka informačního systému pro ekonomickou agendu a lesní výrobu III Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 21.1.2021
82%
Dodávka a implementace Personálního informačního systému a poskytování služeb Ministerstvo financí 4.7.2022
82%
Obnova diskových polí a páskových knihoven ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 12.9.2022
82%
VZS-01b Pořízení ERP, HR a APS systémů, jejich vzájemná implementace, údržba a rozvoj II. VOP CZ, s.p. 25.10.2021
82%
Řešení pro elektronický oběh daňových dokladů Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2.8.2021
82%
Bezpečnostní infrastruktura MŠMT - NGFW Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 21.10.2021
82%
Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm III. Město Rožnov pod Radhoštěm 25.10.2021
82%
Dodávka nezbytné HW infrastruktury pro modernizaci NIS a jeho funkcionalit Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 19.7.2021
82%
Pražský turistický a destinační portál klienta a podpora obslužných kanálů (PKPOK) Prague City Tourism a.s. 18.7.2022
82%
Softwarové vybavení k přesnému hodnocení fibrózy myokardu komor ze snímků magnetické rezonance srdce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 23.9.2022
81%
Dodávka rozšíření technologického centra Statutární město Kladno 9.8.2021
81%
Správa informačního systému AVU Akademie výtvarných umění v Praze 4.10.2021
81%
Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021 Český statistický úřad 8.11.2021
81%
Pořízení licencí, podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových II. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 11.8.2022
81%
Odborné služby IT Governance Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 26.3.2021
81%
Dodávka systému elektronické spisové služby a poskytování služeb jeho podpory a rozvoje pro SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 23.5.2022
81%
Poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy 2023+ Ministerstvo dopravy 5.9.2022
81%
ÚP ČR - nákup serverů Úřad práce České republiky 29.8.2022
81%
Podpora a rozvoj SIS - část Evidenční systém a Výkazy podle IČO Český statistický úřad 6.6.2022
81%
Obnova serverové infrastruktury Kancelář Poslanecké sněmovny 4.3.2021
81%
DODÁVKA JÍZDENKOVÝCH AUTOMATŮ A VALIDÁTORŮ KORDIS JMK, a.s. 29.10.2021
81%
Pořízení software pro řízení operací s PHM ČEPRO, a.s. 31.5.2021
81%
LF/ÚMTM/2021 - sestava serverů pro objektové uložiště Univerzita Palackého v Olomouci 19.4.2021
81%
Poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat (SAMAS) Státní zemědělský intervenční fond 2.12.2021
81%
VN Olomouc - Ochrana prvků vnitřní sítě Vojenská nemocnice Olomouc 9.7.2021
80%
Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje II. Ústav fyziky plazmatu AV ČR 8.4.2022
80%
Webový portál Středočeského kraje Středočeský kraj 23.7.2021
80%
Dodávka Sjednoceného informačního systému ochrany přírody ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 12.2.2021
80%
Pořízení licencí, podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 23.5.2022
80%
Modernizace webových stránek a webových aplikací ÚÚR, včetně jejich vzájemných integračních vazeb Ústav územního rozvoje 15.10.2021
80%
Vývoj, implementace a podpora informačního systému KZP pro mezinárodní vypořádání závazků a pohledávek Kancelář zdravotního pojištění z.s. 24.2.2022
80%
Obnova bezpečnostních prvků sítě Český statistický úřad 24.1.2022
80%
Pořízení videokonferenčních jednotek a notebooků Český statistický úřad 25.10.2021
80%
SÚKL VZ20/2022 - Servisní podpora informačních systémů SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 1.7.2022
80%
Rámcová dohoda na pořízení, rozvoj a údržbu SW pro obnovu katastrálního operátu, provádění revize údajů katastru nemovitostí a tvorbu neměřických záznamů a geometrických plánů v letech 2021 a Český úřad zeměměřický a katastrální 4.3.2021
80%
Zajištění služeb pro běh aplikací Operátor ICT, a.s. 9.5.2022
80%
NIS VFN_Modernizace modulů PACS_modul pro UNM_opakovaná Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 28.4.2022
80%
NIS VFN_Modernizace modulů PACS_modul pro ORO_opakovaná Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 22.4.2022
80%
NIS VFN_Modernizace modulů PACS_modul pro ORO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 7.1.2022
80%
NIS VFN_Modernizace modulů PACS_modul pro UNM Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 7.1.2022
80%
Identity management resortu ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 10.12.2021
80%
Nákup serverů Fakulta informatiky 2021 Masarykova univerzita 19.7.2021
80%
Modernizace komunikační infrastruktury - L Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 30.5.2022
80%
Dynamický nákupní systém na dodávky serverové infrastruktury a síťových prvků Česká zemědělská univerzita v Praze 13.6.2022
80%
Modernizace PACS a virtualizační platforma Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 18.8.2022
80%
Aktualizace Rejstříku zahájených exekucí (RZE) Ministerstvo spravedlnosti České republiky 26.5.2022
80%
Pořízení serverů HCI pro účely KI - Rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 3.9.2021
80%
Rozšíření existujícího systému pro vyhodnocování statistik využívanosti elektronických informačních zdrojů “CELUS“ Národní technická knihovna 9.8.2021
80%
Pořízení dat Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje II. Moravskoslezský kraj 7.12.2021
79%
ZAJIŠTĚNÍ PODPORY SPRÁVY A ROZVOJE JÁDROVÝCH SLUŽEB ARCHEOLOGICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 7.5.2021
79%
Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje II. Biologické centrum AV ČR 25.4.2022
79%
SÚKL VZ20/2021 - Zajištění podpory a rozvoje informačního systému na platformě OpenText Documentum Státní ústav pro kontrolu léčiv 29.11.2021
79%
076_JZ_Výstavba datacentra v objektu G Technická univerzita v Liberci 18.10.2021
79%
Zajištění služeb cloud computingu pro FLD - III. Česká zemědělská univerzita v Praze 26.8.2022
79%
Zajištění služeb cloud computingu pro FLD - II. Česká zemědělská univerzita v Praze 23.5.2022
79%
Informační systém pro správu zkouškových sad - IS SPOT Česká národní banka 19.11.2021
79%
Správa informačního systému AVU Akademie výtvarných umění v Praze 23.5.2022
79%
Poskytování služby na vydávání elektronických časových razítek Ministerstvo spravedlnosti České republiky 18.8.2022
79%
SÚKL VZ05/2022 - Vývoj a zajištění podpory Informačního systému pro vedení a zpracování správních řízení Státní ústav pro kontrolu léčiv 25.2.2022
79%
Vytvoření Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH2) a zajištění dalších služeb Ministerstvo životního prostředí 15.3.2021
79%
eHealth v TN - II. dodávka serverové infrastruktury (číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005728) Fakultní Thomayerova nemocnice 30.4.2021
79%
Řízení a správa privilegovaných účtů a přístupů Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 13.12.2021
79%
Modernizace infrastruktury KZOS Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 15.8.2022
79%
Backup infrastruktura pro NPK Nemocnice Pardubického kraje 19.4.2022
79%
Zajištění provozu a rozvoje systému SAP 2022+ Ministerstvo zemědělství 14.3.2022
79%
Technologie bezpečnostního monitoringu vnitřní sítě Vojenská nemocnice Olomouc 23.5.2022
79%
Zajištění provozu ZOS ZZS KVK Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace 15.9.2021
79%
Dodávka informačního systému sociálního zabezpečení (ISSZ DP-3) Ministerstvo vnitra 7.2.2022
78%
Dodávka služeb pro provoz systémové infrastruktury Centra pro regionální rozvoj České republiky pro roky 2022-2024 Centrum pro regionální rozvoj České republiky 7.10.2021
78%
Výpočetní cluster Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 15.11.2021
78%
VDI-FNUSA Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 11.2.2021
78%
Dodávka informačního systému mezinárodní ochrany (IS AZYL III) a jeho správa, provoz a technický rozvoj Ministerstvo vnitra 30.8.2021
78%
Aktivní prvky počítačové sítě Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 12.7.2021
78%
Zajištění konektivity MZe - Část 3 Ministerstvo zemědělství 13.6.2022
78%
Zajištění podpory provozu a rozvoje sady chytrých cyklistických aplikací „Na kole Prahou“ Operátor ICT, a.s. 15.10.2021
78%
Dynamický nákupní systém na služby penetračního testování Ministerstvo financí 4.1.2021
78%
Rozšíření AIS 2 Město Cheb 20.12.2021
78%
Podpora a rozvoj SIS - část SMS Český statistický úřad 1.8.2022
78%
Zajištění provozní podpory a rozvoje Odborného informačního systému Státní veterinární správy Státní veterinární správa 18.1.2021
78%
Webová aplikace pro uživatelem definované výstupy dat SLDB 2021 Český statistický úřad 12.8.2021
78%
Poskytování služeb podpory ICT provozu 2021+ (část 2) Ministerstvo zemědělství 17.5.2021
78%
Roboti (kolaborativní robot) České vysoké učení technické v Praze 9.8.2021
77%
IT vybavení pro FLD Česká zemědělská univerzita v Praze 15.8.2022
77%
Poradenské služby v oblasti rozvoje architektury ICT, systémové integrace, kybernetické a informační bezpečnosti a koordinace implementací komponent v rámci a v souvislosti s IS SZIF Státní zemědělský intervenční fond 20.12.2021
77%
Vulnerability management Česká národní banka 21.2.2022
77%
Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje II. 2022 Ústav experimentální botaniky AV ČR 30.5.2022
77%
Integrační platforma a centrální funkce IS ESB Fakultní nemocnice Bulovka 25.6.2021
77%
Elektronizace zdravotnické dokumentace IS EZD Fakultní nemocnice Bulovka 25.6.2021
77%
Jednotný systém řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence (MAS) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 3.2.2022
77%
Správa telematického majetku v Praze Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 29.3.2021
77%
Vývoj, dodávka a implementace audiovizuálního sofwarového systému pro podporu a testování kognitivních funkcí Pražský inovační institut, z. ú. 6.5.2022
77%
Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj 7.6.2022
77%
Dodávka, implementace a podpora technologie DC interconnect Hlavní město Praha 21.3.2022
77%
Výkonné výpočetní servery s GPU České vysoké učení technické v Praze 6.6.2022
77%
Dodávka a implementace informačního systému digitální technické mapy Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj 14.3.2022
77%
Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích Zlínského kraje (...) Uherskohradišťská nemocnice, a.s. 29.8.2022
77%
Dodávka audiovizuální techniky pro LF OU 2 Ostravská univerzita 23.12.2021
77%
Pořízení, implementace a technická podpora NG Firewallů - rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 15.7.2021
77%
Podpora aplikací EPVDS a KESSL Český úřad zeměměřický a katastrální 19.4.2021
77%
Technický dozor investora a Odborné konzultace při pořízení a implementaci nového pojišťovacího a nového finančního informačního systému ZP MV ČR Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 12.11.2021
76%
Doplnění aplikační databáze LUHOP III Správa Krkonošského národního parku 11.4.2022
76%
Dodávka a implementace IT infrastruktury pro digitální technickou mapu Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj 15.8.2022
76%
Dodávka informačního systému sociálního zabezpečení (ISSZ DP-3) a jeho správa, provoz a rozvoj Ministerstvo vnitra 25.7.2022
76%
Pořízení ekonomického informačního systému a následné zajištění jeho podpory, údržby a rozvoje po dobu 36 měsíců Český telekomunikační úřad 7.3.2022
76%
Digitální transformace klinických procesů formou nemocničního informačního systému Fakultní nemocnice Olomouc 4.7.2022
76%
Pořízení datového obsahu DTM Ústeckého kraje Ústecký kraj 3.12.2021
76%
Dodávka řešení sdíleného emailu pro organizace Kraje Vysočina včetně technické podpory Kraj Vysočina 14.1.2021
76%
Dodávka a implementace aplikace Myslivost Lesy České republiky, s.p. 18.11.2021
76%
Rozvoj aplikace Registrační autority základních registrů Správa základních registrů 19.9.2022
76%
Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm V. Město Rožnov pod Radhoštěm 8.9.2022
76%
Realizace a podpora elearningové platformy Moodle Policie ČR-Rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 15.7.2021
76%
Dodávka serverů pro posílení aplikačního cloudu pro provoz služeb Univerzita Karlova 27.8.2021
76%
Poskytování projektového řízení a poradenských a konzultačních služeb pro SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 3.12.2021
76%
Informační systém Digitální technické mapy krajů (IS DTM krajů) Ústecký kraj 3.12.2021
76%
Rozšíření NDIC o prediktivní model dopravy na dálnicích a vybraných silnicích na území ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR 22.11.2021
76%
Centrální Biometrický Informační Systém (cBIS) - rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 7.7.2022
76%
Pořízení systému zálohování Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 6.4.2021
75%
Zpracování datové analýzy na povodí Želivky Ústav výzkumu globální změny AV ČR 29.11.2021
75%
UTB - AV technologie Centrum digitalizace vzdělávání Fénix Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 15.7.2022
75%
Vývoj, implementace portálu praha.eu včetně podpory Hlavní město Praha 16.9.2021
75%
Vytvoření eHEALTH platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy pro nemocnice Zlínského kraje - Systém PACS Vsetínská nemocnice a.s. 29.10.2021
75%
Zálohování pro FNHK 2021 - 2 Fakultní nemocnice Hradec Králové 5.11.2021
75%
„Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ kontrolor dat Karlovarský kraj 10.1.2022
75%
Analýza, studie proveditelnosti a návrh řešení k realizaci nového IS pro výkon vízové agendy MZV Ministerstvo zahraničních věcí 21.3.2022
75%
Obnova renderfarmy Česká televize 15.8.2022
75%
Analýza mobility návštěvníků Krkonošského národního parku Správa Krkonošského národního parku 7.3.2022
75%
Pořízení dat Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj 19.8.2021
75%
Mobilní hlasové a datové služby pro Slezskou univerzitu v Opavě Slezská univerzita v Opavě 2.9.2022
75%
RYBÁŘSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM - Opakované řízení Český rybářský svaz, z.s. 2.9.2021
75%
Sběr dat o místech dobíjení energií Ředitelství silnic a dálnic ČR 14.7.2022
75%
Dodávka nezbytného systémového SW pro modernizaci NIS a jeho funkcionalit Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 7.7.2021
75%
Zajištění provozu a servisu aplikace informačního systému Registru smluv Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 1.8.2022
75%
Podpora a rozvoj SIS část CENTRAL Český statistický úřad 7.2.2022
75%
Technická a servisní podpora bezpečnostního perimetru Ministerstvo kultury 13.5.2022
75%
Servery pro projekty realizované v rámci Programu eu-INIS Ministerstvo vnitra 10.5.2021
75%
EXPERTI V ZEMĚDĚLSKÉM SEKTORU PRO PROJEKT DELEGOVANÉ SPOLUPRÁCE EU V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ - část 2 Česká rozvojová agentura 4.1.2021
75%
Komplexní ICT podpora DIAMO DIAMO, státní podnik 29.3.2021
75%
Nákup rackových serverů Národní rozvojová banka, a.s. 20.5.2022
75%
Datová úložiště Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 14.3.2022
75%
Bezpečná osmička - služby elektronických komunikací pro městskou část Praha 8 a další organizace Městská část Praha 8 4.8.2022
75%
VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK - zpracování technické části Požadavků objednatele a související služby Povodí Vltavy, státní podnik 10.2.2022
75%
SW a HW pro provoz IS Nemocnice Pardubického kraje 11.2.2022
75%
Provoz a údržba ASD 2021-2025 Ředitelství silnic a dálnic ČR 19.7.2021
75%
Servery [2022] Masarykův onkologický ústav 27.12.2021
75%
Servery [2022] (2. vyhlášení) Masarykův onkologický ústav 28.4.2022
75%
IT Technologie II Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 7.7.2021
75%
Měřící obojky na dálkové sledování zvěře Česká zemědělská univerzita v Praze 30.5.2022
74%
Dodávka a instalace řešení PACS včetně servisní podpory Fakultní nemocnice Ostrava 2.9.2021
74%
Zavedení digitálních pečetí na jednotném vzoru víz, jejich podpora a rozvoj Ministerstvo zahraničních věcí 21.2.2022
74%
Poskytování služeb podpory Registračního a objednávkového systému Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 21.3.2022
74%
Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích Zlínského kraje - HW/SW Uherskohradišťská nemocnice, a.s. 23.5.2022
74%
Zajištění služby technického dozoru nad realizací projektu eJustice - část eISIR Ministerstvo spravedlnosti České republiky 20.6.2022
74%
Rámcová dohoda o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 48 měsíců Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 25.10.2021
74%
Dotační poradenství Český telekomunikační úřad 26.5.2022
74%
Produkční disková pole Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 2.6.2022
74%
Odborné konzultace a dozor implementace pořizovaného IS Ministerstvo pro místní rozvoj 18.3.2022
74%
Pořízení Informačního systému pro privatizaci (IS PRIVATIX II) Ministerstvo financí 6.12.2021
74%
Rozšíření RCI clusteru České vysoké učení technické v Praze 28.1.2021
74%
Zajištění řešení pro ochranu před kybernetickými hrozbami Ministerstvo kultury 12.7.2021
74%
Licence antivirového řešení Fakultní nemocnice Brno 2.12.2021
74%
Nákup výpočetní techniky pro forenzní zkoumání Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 25.7.2022
74%
IT Technologie II Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 18.8.2022
74%
Zálohovací systém - 2022/0072 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 27.6.2022
74%
Informační subsystém údržby dálnic a silnic II Ředitelství silnic a dálnic ČR 7.1.2021
74%
Garantovaný archiv pro ukládání elektronické zdravotnické dokumentace Nemocnice Na Homolce 19.4.2022
74%
Obnova datové sítě pro NNH Nemocnice Na Homolce 22.7.2022
74%
eHealth integrační platforma s modernizací lázeňských informačních systémů včetně implementace telemedicíny Horské lázně Karlova Studánka s. p. Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 4.1.2021
74%
Poskytování služeb certifikační autority EET Generální finanční ředitelství 3.9.2021
74%
Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby Operátor ICT, a.s. 18.2.2022
74%
Podpora a rozvoj SIS část AGP Český statistický úřad 21.2.2022
73%
Zajištění servisní podpory, údržby a rozvoje IS EDS/SMVS Ministerstvo financí 7.3.2022
73%
Dodávka dovolební výpočetní techniky Český statistický úřad 12.8.2022
73%
Rámcová dohoda o poskytování konzultačních a poradenských služeb Správa základních registrů 4.8.2022
73%
OP VVV Sinofonní příhraničí/2022 - Sběr empirických dat metodou CAWI VI. Univerzita Palackého v Olomouci 25.3.2022
73%
Obnova perimetrického firewallu Řízení letového provozu České republiky 1.8.2022
73%
Externí dohled IT projektu Fakultní nemocnice Hradec Králové 2.12.2021
73%
Systémová podpora a správa informační infrastruktury Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce 10.2.2022
73%
Obměna HW EZD a zajištění provozní podpory Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 3.9.2021
73%
Metodická podpora programu reformy interoperability ve zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví 28.2.2022
73%
Systém pro ochranu koncových stanic a serverů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 19.9.2022
73%
SÚKL VZ14/2022 - Vývoj a úprava externích a interních softwarových řešení SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 11.4.2022
73%
Dodávka informačního systému interní komunikace Ministerstvo vnitra 26.4.2021
73%
Modernizace komunikační infrastruktury - J Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 20.5.2022
73%
ZAJIŠTĚNÍ PODPORY SPRÁVY A ROZVOJE JÁDROVÝCH SLUŽEB ARCHEOLOGICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY II Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 7.7.2021
73%
Intranet ministerstva zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví 21.7.2022
73%
Zajištění rozvoje a podpory IS Registr CITES Ministerstvo životního prostředí 31.5.2021
73%
Úpravy stávajícího systému čipových karet (SCK), jeho provozní podpora a související dodávky HW a SW Česká národní banka 1.2.2021
73%
Dodávka systému Identity Managementu II. Národní ústav duševního zdraví 4.2.2021
73%
Rámcová dohoda o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 48 měsíců II. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 23.5.2022
73%
Systém pro sledování oběhového instrumentária, řízení operačních sálů a centrální sterilizace pro Oblstní nemocnici Náchod Oblastní nemocnice Náchod 19.4.2022
72%
Modernizace informačního systému v Klatovské nemocnici a.s. Klatovská nemocnice, a.s. 2.8.2021
72%
Obnova infrastruktury aplikací IS VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 14.10.2021
72%
Technická zadavatelská a projektová kancelář (eu-INIS) - Rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 16.7.2021
72%
Rámcová dohoda o poskytování konzultačních a poradenských služeb, služeb znaleckých a souvisejících pro rok 2021 Ministerstvo vnitra 22.3.2021
72%
Cloudové a hostingové služby pro ISPOP a EnviHELP od 08/2021 Česká informační agentura životního prostředí 3.6.2021
72%
Zajištění záložního internetového připojení LČR Lesy České republiky, s.p. 5.5.2022
72%
Dodávky meteorologických informací z předpovědních modelů (3. část) Řízení letového provozu České republiky 11.7.2022
72%
Dodávky meteorologických informací z doplňkových sítí automatických měření a meteorologických webkamer (4. část) Řízení letového provozu České republiky 11.7.2022
72%
Dodávky meteorologických informací z meteoradarů a sítí WMO (1. část) Řízení letového provozu České republiky 11.7.2022
72%
Nemocniční informační systém Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 4.10.2021
72%
Rámcová dohoda na podporu a rozvoj aplikačního programového vybavení pro oblast Správy nárokových podkladů - III ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 2.9.2022
72%
Řešení kybernetické bezpečnosti v nemocnicích MSK Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace 3.6.2022
72%
Základní modernizace IS ARES Ministerstvo financí 1.3.2021
71%
Řešení pro sběr, detekci a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí (SIEM) Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 10.1.2022
71%
Klinický informační systém Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 25.2.2021
71%
Provoz, údržba a rozvoj C-ITS Back Office Ředitelství silnic a dálnic ČR 11.10.2021
71%
FIT-22-18000-001 - RCI Systém speciálních architektur České vysoké učení technické v Praze 1.8.2022
71%
Informační systém operačního řízení - Zdravotnická záchranná služba MSK Moravskoslezský kraj 16.12.2021
71%
Provoz, úpravy a rozšíření informačního systému InspIS Česká školní inspekce 7.6.2021
71%
Podpora, reparametrizace a optimalizace PIM řešení MZe 2022+ Ministerstvo zemědělství 4.8.2022
71%
Modernizace diskových uložišť NetApp - Rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 23.7.2021
71%
HW a SW pro potřeby Odboru kriminální služby Ministerstvo obrany 19.4.2022
71%
Nemocniční informační systém Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 25.2.2022
71%
Centrální správa a zabezpečení mobilních zařízení Hlavní město Praha 24.1.2022
70%
SÚKL VZ18/2021 - Zajištění podpory a rozvoje informačního systému na platformě OpenText Documentum Státní ústav pro kontrolu léčiv 15.10.2021
70%
CRM650 - IS pro podporu dohledových aktivit ČNB Česká národní banka 26.9.2022
70%
Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2022 Kraj Vysočina 28.3.2022
70%
Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubice - dodávka audiovizuálního vybavení Statutární město Pardubice 29.9.2022
70%
Pořízení Informačního systému elektronická evidence soudních sporů (IS EESS) Ministerstvo financí 1.3.2021
70%
Rámcová dohoda na podporu a rozvoj aplikačního programového vybavení pro oblast důchodové dávky III ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 11.10.2021
70%
SW pro evidenci svozů hotovosti Česká pošta 3.12.2021
70%
Ambulantní informační systém ZZMV Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 14.2.2022
70%
Agendový informační systém města Krnova (AISmK) Město Krnov 4.7.2022
70%
Laboratorní informační systém Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 29.10.2021
70%
ZÁLOŽNÍ DATOVÉ CENTRUM NNH - I.ETAPA Nemocnice Na Homolce 22.7.2021
70%
Switche (2022) - 2 České vysoké učení technické v Praze 17.3.2022
70%
Komplexní a systematická projektová a procesní podpora při přípravě a realizaci dotačních projektů Městská část Praha 11 12.2.2021
70%
Technická podpora MDM Mobileiron 2022 Ministerstvo vnitra 15.10.2021
70%
Poskytnutí kvalifikované služby ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí Ministerstvo vnitra 6.4.2021
70%
Dodání komponent a rolí pro zajištění dalších činností v rámci projektu ISSI Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 22.4.2021
70%
Validační a informační systém dopravně - technických informací (VALIDO) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 1.4.2022
70%
Zvýšení výpočetního výkonu serverů Masarykova univerzita 16.6.2022
70%
Obnova hardwarového vybavení pro provoz systému PACS ve Fakultní Thomayerově nemocnici (číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016291) Fakultní Thomayerova nemocnice 26.8.2021
69%
Poskytování služby vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku a poskytování služby kvalifikovaných časových razítek Státní fond dopravní infrastruktury 1.3.2021
69%
Rozšíření hw technologické kapacity prostředí datových center pro provoz aplikací Hlavní město Praha 1.8.2022
69%
Centrální nákup výpočetní techniky 2022 Olomoucký kraj 11.10.2021
69%
Zajištění provozu a integrační platformy EPO 2021+ Ministerstvo zemědělství 22.2.2021
69%
Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby Operátor ICT, a.s. 12.11.2021
69%
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2021 Státní zemědělský intervenční fond 6.4.2021
69%
Nákup a implementace vyvolávacího a rezervačního systému Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 5.11.2021
69%
Dodávka HD clusteru č. 2 pro CERIT-SC Masarykova univerzita 20.5.2021
69%
Rozvoj elektronických služeb na MMHK - Aplikace pro správu usnesení volených orgánů města Statutární město Hradec Králové 26.9.2022
69%
Telemedicína - Chytrá Klaudiánova nemocnice Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 27.10.2021
69%
Konsolidace Linuxového portfolia LČR Lesy České republiky, s.p. 18.7.2022
69%
IT kapacity _ Kapacita senior datový vývojář Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 6.1.2022
69%
Nákup licencí SAP/vypořádání licenčního auditu Státní zemědělský intervenční fond 31.12.2021
69%
Dodávka SIEM systému včetně systému pro analýzu síťového provozu Krajská zdravotní, a.s. 22.3.2021
69%
Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti RISRE Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 1.8.2022
69%
Soubor multimediálních stanic - skupina II. vč. streamovacích řetězců Janáčkova akademie múzických umění 28.3.2022
69%
EXPERTI V ZEMĚDĚLSKÉM SEKTORU PRO PROJEKT DELEGOVANÉ SPOLUPRÁCE EU V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ Česká rozvojová agentura 3.5.2021
69%
Pronájem nenasvícených vláken mezi lokalitami A a B Krajská zdravotní, a.s. 7.7.2021
69%
KŘP Úsk - Systém pro bezdrátový přenos videosignálu Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 18.10.2021
68%
Doplnění aplikační databáze LUHOP Správa Krkonošského národního parku 24.5.2021
68%
Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje IISSP v oblasti RISPR Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 4.7.2022
68%
Podpora produktů Check Point Česká národní banka 15.10.2021
68%
Dodávka informačního systému mezinárodní ochrany (IS AZYL III) a jeho správa, provoz a technický rozvoj Ministerstvo vnitra 8.3.2021
68%
Pronájem nenasvíceného optického vlákna pro připojení Stomatologické pohotovosti Mírová 2700 do regionální sítě Krajské zdravotní, a.s. Krajská zdravotní, a.s. 2.8.2021
68%
Provozní podpora a rozvoj evidenčního systému sbírek muzejní povahy v Ústeckém kraji Ústecký kraj 22.8.2022
68%
Technická podpora KOTEC a dalších HP produktů na rok 2022 Ministerstvo vnitra 29.10.2021
68%
Rozšíření licencí DataCore a pořízení subscripcí k firewallu Palo Alto Liberecký kraj 22.10.2021
68%
Switche (2022) - 1 České vysoké učení technické v Praze 28.2.2022
68%
CATRIN/RCPTM - výpočetní cluster II Univerzita Palackého v Olomouci 5.8.2022
68%
Zajištění technické a servisní podpory pro archivační uložiště IBM Ministerstvo vnitra 8.3.2021
68%
Vybavení učeben IT technikou a výukovým software pro projekt I KAP II Pardubického kraje Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o.p.s. 13.12.2021
68%
IT a AV technika a nábytek do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova Městská část Praha 13 25.2.2022
68%
Správa identit PAM Řízení letového provozu České republiky 14.2.2022
68%
Dodávka serverů pro kamerový systém do Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - pracoviště Rumburk Krajská zdravotní, a.s. 22.8.2022
68%
Koncepce a poradenství v ICT statutární město Havířov 10.6.2022
68%
Penetrační testy a konzultace v oblasti informační bezpečnosti VZP ČR II Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 7.6.2021
68%
Vytváření formulářových řešení 602FormApps a jejich implementace do informačního systému Czech POINT Ministerstvo vnitra 25.3.2021
68%
Generační obměna serverové infrastruktury Statutární město Hradec Králové 23.8.2021
68%
Dodávka a implementace firewallů pro 22 městských částí HMP Hlavní město Praha 18.7.2022
68%
Koordinace zavádění a příprava projektů elektronizace zdravotnictví v Národním plánu obnovy Ministerstvo zdravotnictví 29.10.2021
68%
Technická podpora - datová úložiště DVISÚ Ministerstvo obrany 8.10.2021
68%
Penetrační testy a konzultace v oblasti informační bezpečnosti VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 22.3.2021
68%
RDS 2.0-Komunikační systém Isko Pardubický kraj 2.6.2022
68%
Software (správa experimentů a testů) - opakování 2 České vysoké učení technické v Praze 25.4.2022
67%
Software (správa experimentů a testů) České vysoké učení technické v Praze 24.1.2022
67%
Výběr dodavatele expozice Obecního domu Obecní dům, a.s. 15.7.2022
67%
Zajištění dokoupení licencí pro centrální AV systém LČR včetně podpory výrobce Lesy České republiky, s.p. 31.1.2022
67%
Dodávka hardware pro Digitální technickou mapu Zlínského kraje Zlínský kraj 6.5.2022
67%
Odborné konzultace a dozor při implementaci projektu ISPOP2 - CRŽP Ministerstvo životního prostředí 25.1.2021
67%
Dodávka HW a SW IROP 26 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 3.6.2022
67%
Analytické nástavbové funkce pro kamerový systém Fakultní nemocnice Ostrava 15.9.2022
67%
Technologická obměna 2022 - IT analýza a vývoj Národní rozvojová banka, a.s. 3.1.2022
67%
Rozvoj a technická podpora systému VSD Generální ředitelství cel 1.7.2021
67%
Obnova clusteru datových služeb centra CERIT-SC Masarykova univerzita 10.9.2021
67%
Pronájem vlnové délky na single mode optických vláknech mezi lokalitami B a C Krajská zdravotní, a.s. 29.11.2021
67%
Software (medicinský software) České vysoké učení technické v Praze 29.11.2021
67%
Zajištění expertních a provozních služeb síťové infrastruktury ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 2.9.2022
67%
Pořízení licencí F5 WAF Ministerstvo vnitra 25.7.2022
67%
Rozšíření a modernizace strukturovaných sítí Univerzita Pardubice 27.1.2022
67%
Software (simulační svařovací software) České vysoké učení technické v Praze 23.12.2021
67%
Zajištění zálohování, archivace a obnovy důležitých serverů a dat v rámci resortu ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 22.2.2021
67%
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno - Asset Management včetně řízení bezpečnostních událostí Fakultní nemocnice Brno 22.11.2021
67%
eu-INIS SIS - Licence Vertica a prezentační nástroj včetně technické podpory Ministerstvo vnitra 12.7.2021
67%
Dodávka a implementace komplexního integrovaného informačního systému pro evidenci v oblasti myslivosti a digitalizace komunikace uživatelů honiteb a orgánů státní správy myslivosti Lesy České republiky, s.p. 29.3.2021
67%
IBM - podpora software Spectrum protect Olomoucký kraj 29.8.2022
67%
Microsoft 365 statutární město Havířov 30.5.2022
67%
Informační systém Digitální technické mapy Zlínského kraje Zlínský kraj 24.1.2022
67%
Mobilní, datové a hlasové služby Technologie hlavního města Prahy, a.s. 14.7.2022
67%
Perioperační UZV a multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování Krajská nemocnice Liberec, a.s. 22.8.2022
66%
Rámcová dohoda na komplexní zajištění certifikačních služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na období 2021 až 2025 Ministerstvo vnitra 7.6.2021
66%
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno - Log management Fakultní nemocnice Brno 12.11.2021
66%
Zajištění ICT odborných rolí pro rozvojové projekty Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 9.4.2021
66%
Poskytování služeb v oblasti IT Operátor ICT, a.s. 24.9.2021
66%
Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina Kraj Vysočina 16.9.2021
66%
Technická podpora forenzního HW a SW Ministerstvo vnitra 31.1.2022
66%
Rozšíření kapacity datového úložiště Masarykova univerzita 25.8.2022
66%
RDS 2.0 - Správce technologií RDS Pardubický kraj 12.8.2022
66%
Modernizace a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) a související dodávky a služby Nemocnice Kyjov 15.11.2021
66%
Nákup licenčního práva, datový sklad SAS Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 25.7.2022
66%
Pronájem nenasvícených vláken mezi lokalitami B a C Krajská zdravotní, a.s. 2.8.2021
66%
AV a foto technologie pro Martu, audio pro zpěv a streamovací technologie DF z NPO (2022) Janáčkova akademie múzických umění 20.6.2022
66%
Pracovní stanice, notebooky, diskové pole a IT financované z NPO (2022) Janáčkova akademie múzických umění 27.6.2022
66%
Vývoj a zajištění výpočetních modulů pro kmitočtové plánování a vyhodnocování rozsahu pokrytí obyvatel a území ČR signály zemských digitálních mobilních a rozhlasových služeb Český telekomunikační úřad 27.12.2021
66%
Ambulantní informační systém ZZ MV Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 29.10.2021
66%
Dodávka systému elektronické spisové služby II. Národní ústav duševního zdraví 30.4.2021
66%
MÍSTNÍ KOORDINÁTOŘI ZEMĚDĚLSKÉHO PROJEKTU DELEGOVANÉ SPOLUPRÁCE EU V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ Česká rozvojová agentura 10.5.2021
66%
Modernizace zálohovacího systému FNKV Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 23.12.2021
66%
Nástroj na řízení IT procesů Generální ředitelství cel 10.9.2021
66%
Podpora a rozvoj SIS - část VDB Český statistický úřad 28.3.2022
66%
Provozní a odborná podpora IS Paveza Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 1.9.2022
66%
Síťové úložiště pro RCI klastr České vysoké učení technické v Praze 7.3.2022
66%
Elektronické odbavení cestujících VDV Kraj Vysočina 31.3.2022
66%
Dodávka síťové infrastruktury a aktivních prvků Jihomoravský kraj 4.7.2022
66%
Rámcová dohoda - Řečové technologie Ministerstvo vnitra 16.9.2022
66%
Servisní služby pro zajištění provozu zdravotnického operačního střediska ZZS SčK Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o. 23.7.2021
66%
Zařízení pro zálohování Státní pozemkový úřad 8.3.2021
66%
Cloudové služby pro distribuci internetového obsahu Českého rozhlasu ČESKÝ ROZHLAS 15.8.2022
66%
Poskytnutí MS licencí a software assurance II. Operátor ICT, a.s. 3.5.2021
66%
Rozšíření počtu licencí Microsoft 2021 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 31.5.2021
66%
OP VVV Sinofonní příhraničí/2021 - Sběr empirických dat metodou CAWI IV. Univerzita Palackého v Olomouci 4.10.2021
65%
FN Plzeň - dodávka a servisní podpora ekonomického informačního systému Fakultní nemocnice Plzeň 6.12.2021
65%
Expertní podpora infrastruktury informačního systému KÚ Středočeský kraj 26.8.2022
65%
Virtualizační cluster České vysoké učení technické v Praze 4.5.2022
65%
Zajištění zabezpečení technologické infrastruktury systémem pro správu administrátorských přístupů Hlavní město Praha 30.4.2021
65%
IT kapacity Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 14.10.2021
65%
Strategické poradenství v ICT Ministerstvo práce a sociálních věcí 12.5.2022
65%
Objektové uložiště pro můjRozhlas, digitalizaci archivu a ostatní internetové projekty ČRo ČESKÝ ROZHLAS 30.7.2021
65%
Poskytování podpory redakčního systému Open Text Web Site Management Ministerstvo financí 20.12.2021
65%
Technická podpora produktů společnosti HP Státní úřad pro jadernou bezpečnost 28.2.2022
65%
Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - vybavení ICT Město Bakov nad Jizerou 19.7.2021
65%
Provoz a rozvoj systému HNVO od 03/2021 Česká informační agentura životního prostředí 25.1.2021
65%
Testovací polygon pro autonomní mobilitu SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 4.7.2022
65%
Informační systém pro stravovací provoz FN HK Fakultní nemocnice Hradec Králové 18.8.2022
65%
HW a SW vybavení pro provoz KIS Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 28.4.2022
65%
SÚIP - Sloučení programových platforem informačního systému REÚIP II Státní úřad inspekce práce 8.3.2021
65%
Informační systém pro prodej zboží v Zoo Praha II (SPEIS II) Zoologická zahrada hl. m. Prahy 15.11.2021
65%
Pořízení lokálních sítí a HW vybavení pro forenzní zkoumání Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 3.12.2021
65%
Roboti (sada pro vývoj řízení robotů) - opakování České vysoké učení technické v Praze 2.8.2021
65%
Podpora a úpravy AIS SE na období 2021 - 2025 Ministerstvo vnitra 11.11.2021
64%
Obnova a zajištění provozu systému pro správu zranitelností Ministerstvo zemědělství 25.2.2022
64%
Pořízení HW a běhového prostředí pro dodávku a provoz IS DTM v rámci projektu Digitální technická mapa Libereckého kraje, Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji 2023 Liberecký kraj 5.11.2021
64%
Obnova síťových prvků Masarykova univerzita 7.7.2021
64%
Obnova WAF F5 Generální finanční ředitelství 24.2.2022
64%
Zajištění provozu a rozvoje IS ESF Ministerstvo práce a sociálních věcí 12.7.2021
64%
Zavedení digitálních pečetí na jednotném vzoru víz, jejich podpora a rozvoj Ministerstvo zahraničních věcí 13.12.2021
64%
Licence Microsoft Statutární město Hradec Králové 29.3.2021
64%
Zajištění podpory licencí ForgeRock 2022+ Ministerstvo zemědělství 27.6.2022
64%
Informační systémy Městského úřadu Nový Jičín Město Nový Jičín 28.6.2021
64%
Licence antivirového řešení II Fakultní nemocnice Brno 7.4.2022
64%
EVALUART - inovativní nástroj pro komplexní evaluaci kulturních organizací Hlavní město Praha 8.9.2022
64%
Upgrade systémů Avid Česká televize 28.4.2022
64%
OP VVV Sinofonní příhraničí/2021 - Sběr empirických dat metodou CAWI III. Univerzita Palackého v Olomouci 4.10.2021
64%
Tvorba technické dokumentace dle standardu S1000D (2022) LOM PRAHA s.p. 9.5.2022
64%
Služby podpory, údržby a rozvoje programového vybavení IS Finanční podpory Hlavní město Praha 25.7.2022
64%
Posílení interaktivní práce na RCI klastru České vysoké učení technické v Praze 6.12.2021
64%
CERT-2021 DODÁVKA A IMPLEMENTACE ŘEŠENÍ VZDÁLENÉHO ELEKTRONICKÉHO PODEPISOVÁNÍ Nejvyšší kontrolní úřad 19.11.2021
64%
Provozní podpora a rozvoj ekonomického informačního systému Ústeckého kraje Ústecký kraj 13.6.2022
64%
Služby verifikace dat pro projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů) Ministerstvo vnitra 16.5.2022
64%
Modernizace komunikační infrastruktury - I Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 6.12.2021
64%
Datové připojení ústředí ČSÚ do internetu Český statistický úřad 15.2.2021
64%
Modernizace vybavení laboratoří PEF - VR Česká zemědělská univerzita v Praze 6.12.2021
64%
Zajištění vysoké dostupnosti a bezpečnosti síťové infrastruktury Ministerstva kultury Ministerstvo kultury 26.9.2022
64%
Vývoj, údržba a systémová podpora provozu eSSL EPD II Ministerstvo financí 3.5.2021
64%
Úprava dat zpracovaných negativů ze sbírky Národního muzea Národní muzeum 3.6.2021
64%
Pořízení serverů, firewallů a pracovních stanic Moravskoslezský kraj 25.3.2022
64%
Podpora agendového informačního systému PROXIO/Agendio městská část Praha 4 24.3.2022
64%
SATURN - Systém automatizované telemetrie u rychlosti nadměrné Město Bruntál 2.6.2022
63%
Pořízení licencí Oracle a podpory Software Update And Licence Support pro rok 2022 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 30.6.2022
63%
Aplikace pro komunikaci odborných lesních hospodářů s vlastníky lesů Lesy České republiky, s.p. 12.7.2021
63%
Poskytování licencí a souvisejících služeb Microsoft 2021-2025 Česká televize 10.5.2021
63%
Technická podpora a rozvoj systému NKA - rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 5.2.2021
63%
Technická podpora systémů CDI2, CDI3 (OLDA), TranV a TranZ Ministerstvo vnitra 21.5.2021
63%
Virtualizace desktopů Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 13.8.2021
63%
Technická podpora systémů CDI2, CDI3 (OLDA), TranV a TranZ Ministerstvo vnitra 28.7.2022
63%
REACT EU 100 - PC analýza obrazu Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 9.6.2022
63%
Switche České vysoké učení technické v Praze 2.8.2021
63%
Outsourcing odborných služeb - zemědělská politika: zemědělské registry Ministerstvo zemědělství 16.5.2022
63%
Datové připojení oddělení následné péče Ryjice Krajská zdravotní, a.s. 3.6.2021
63%
Centrální řešení pro uchování certifikátů Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 13.9.2021
63%
Odborná podpora v oblasti Microsoft Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 19.4.2021
63%
FIT_20_103_Systém speciálních architektur včetně podpůrné infrastruktury České vysoké učení technické v Praze 26.2.2021
63%
Pořízení řidičského simulátoru a simulátoru mimořádných událostí (virtuální reality) Moravskoslezský kraj 6.4.2022
63%
Obměna personální výpočetní techniky ČSÚ - 3. etapa Český statistický úřad 4.4.2022
63%
Obměna personální výpočetní techniky ČSÚ - 4. etapa Český statistický úřad 4.4.2022
63%
Technologie pro běh NIS a zajištění funkční systémové integrace Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 19.7.2021
63%
Pořízení kvantifikační kardiologické laboratoře pro potřeby kardiocentra Nemocnice Na Homolce Nemocnice Na Homolce 13.12.2021
63%
EU-INIS - ICT infrastruktura - Pořízení serverů Synergy do druhé lokality DC Ministerstvo vnitra 27.1.2022
62%
„Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ pořízení dat a SW Karlovarský kraj 15.11.2021
62%
Výpočetní servery pro kvantově chemické výpočetní aplikace Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 17.1.2022
62%
Modernizace a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) a související dodávky a služby Nemocnice Kyjov 12.7.2021
62%
Sběr dat a jejich vyhodnocení v reálném a virtuálním prostředí k projektu Softwarový nastroj pro podporu vývoje stavebnice MERKUR MERKUR TOYS s.r.o. 4.7.2022
62%
REACT EU 100-Systém pro analýzu Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 30.5.2022
62%
Aplikační Cloud pro redakční systém Drupal ČESKÝ ROZHLAS 7.4.2022
62%
Podpora technologií datacenter 2022 Krajská zdravotní, a.s. 31.1.2022
62%
Serverový cluster pro provoz platformy SharePoint Univerzita Palackého v Olomouci 20.5.2021
62%
Nákup IT vybavení a SW IKAP4OK z.s. 18.10.2021
62%
Dodávka serverů pro Active Directory do Krajské zdravotní, a. s. 2021 Krajská zdravotní, a.s. 11.10.2021
62%
Zajištění podpory ICT infrastruktury v DC a RP VZP ČR 2022-2026 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 30.5.2022
62%
Analytický nástroj Policie ČR - Rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 18.7.2022
62%
Pozáruční servisní podpora technologie provozu (PS04) IBC Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 17.5.2021
62%
Doplnění licencí na užívání systému Microsoft Exchange Krajská zdravotní, a.s. 17.6.2022
62%
MAPK2O - inovativní datový nástroj pro efektivní rozvoj kulturních a kreativních odvětví na území hl. m. Prahy Hlavní město Praha 5.9.2022
62%
Obnova infrastruktury na lokalitách Český úřad zeměměřický a katastrální 24.5.2021
62%
Pilotní projekt VDI včetně rozšíření VMWare klastru Fakultní nemocnice Olomouc 21.2.2022
62%
Rámcová dohoda na poskytování služeb II. Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 30.5.2022
62%
Elektronický odbavovací a informační systém v autobusové dopravě IDS JMK KORDIS JMK, a.s. 7.5.2021
62%
Informační systém Zjednodušená evidence dotací Ministerstvo financí 7.7.2021
62%
Obnova zařízení IPS část II. - Pořízení Služby Implementace, Provoz, Podpora, Reparametrizace a optimalizace zařízení NGIPS Ministerstvo zemědělství 22.7.2022
62%
Obnova zařízení IPS část I. HW/SW Ministerstvo zemědělství 12.11.2021
62%
Správa bezpečnostní síťové infrastruktury Ředitelství silnic a dálnic ČR 14.2.2022
62%
Provoz a údržba ASD typu ASD3 a ASD3u Ředitelství silnic a dálnic ČR 14.2.2022
62%
Provoz a údržba ASD typu M660 a M680 Ředitelství silnic a dálnic ČR 14.2.2022
62%
Dynamický nákupní systém - Zajištění ICT odborných rolí Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 7.2.2022
61%
VŠCHT - obnova infrastruktury VDI Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 25.10.2021
61%
Podniková platforma řízení zdrojů Etapa Finance Řízení letového provozu České republiky 25.1.2021
61%
Podpora a rozvoj aplikace eSmlouvy Ministerstvo životního prostředí 9.9.2021
61%
Implementace EDR řešení Fakultní nemocnice Bulovka 25.3.2022
61%
Dynamický nákupní systém na poskytování IT služeb Česká zemědělská univerzita v Praze 23.9.2022
61%
SW licence vč. maintenance k projektu ISF (2) Ministerstvo vnitra 18.1.2021
61%
Komplexní informační systém pro operační sály a centrální sterilizaci Fakultní nemocnice Brno 19.9.2022
61%
Poskytování užívacích práv ("Licencí") k programovým produktům společnosti Microsoft v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution Pardubický kraj 15.7.2021
61%
Pořízení hardwarového vybavení pro Hyper-V Cluster a Exchange Server Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 25.4.2022
61%
Rozšíření monitorovacího nástroje Flowmon Generální finanční ředitelství 15.10.2021
61%
Virtualizační cluster České vysoké učení technické v Praze 24.6.2021
61%
Software (CAD/CAM/CAE/AM) České vysoké učení technické v Praze 27.9.2021
61%
Služby systémového integrátora pro nasazení Microsoft 365 včetně bezpečnostních služeb a zajištění adopce přechodu Kancelář Senátu 24.9.2021
61%
Software (integrovaná simulační platforma pro simulaci mechatronických systémů) České vysoké učení technické v Praze 10.1.2022
61%
Poskytování analytických, dokumentačních, konzultačních a vývojových prací pro platformu ESRI - ArcGIS ČEPRO, a.s. 30.5.2022
61%
Maintenance SW IBM 2023-2027 Česká televize 22.8.2022
61%
Zajištění a konsolidace licenční podpory softwarových produktů Red Hat Ministerstvo zemědělství 4.8.2022
61%
Ekonomický informační systém pro SMK a portál občana statutární město Karviná 3.6.2021
61%
Zajištění HW a SW podpory IBM power serverů a ovládacích prvků na rok 2022 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 15.10.2021
61%
Upgrade řídícího systému skladů (2. etapa - SCADA) ČEPRO, a.s. 22.4.2022
61%
Zajištění provozu a podpory programového vybavení SIEM Hlavní město Praha 10.6.2021
61%
Správa počítačové sítě a poskytování souvisejících služeb v oblasti ICT Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace 7.6.2021
61%
Poskytnutí MS licencí a software assurance Operátor ICT, a.s. 7.1.2021
61%
Programátorské práce na platformě .NET a podpora Microsoft Sharepoint Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 6.6.2022
61%
Platforma pro průběžné ověřování úrovně znalostí a školení úředníků v oblasti kybernetické bezpečnosti Hlavní město Praha 5.9.2022
61%
Dodávka nezbytné HW infrastruktury pro modernizaci NIS a jeho nové části/funkcionality, popisovacích stanic a ostatního HW Nemocnice Na Homolce 15.3.2022
61%
Servery a pásková knihovna 2022 Energetický regulační úřad 1.8.2022
61%
SOFTWARE PRO DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ A SW PRO DOPRAVNÍ MIKROSIMULACI České vysoké učení technické v Praze 8.8.2022
61%
Modernizace komunikační infrastruktury - H Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 6.9.2021
61%
Zajištění softwarových licencí a souvisejících služeb k produktům Microsoft Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. 31.5.2021
61%
Zajištění podpory Government Gateway Správa základních registrů 13.9.2021
61%
Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Centrálního registru vozidel a dalších databází Hlavní město Praha 13.6.2022
61%
Technické, ekonomické a organizační poradenství při provozu Systému elektronického mýtného Ředitelství silnic a dálnic ČR 17.1.2022
61%
Dodávka virtualizačního serveru pro LF OU Ostravská univerzita 24.9.2021
61%
Rámcová dohoda na poskytování služeb Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 4.4.2022
61%
Programátorské práce Sharepoint 2019 Fakultní nemocnice Ostrava 8.8.2022
61%
Technická podpora internetu MO Ministerstvo obrany 21.5.2021
61%
Rámcová dohoda na provádění komplexních bezpečnostních a penetračních testů Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 21.6.2021
61%
Zajištění vysoké dostupnosti Centrální distribuce DNS, DHCP Lesy České republiky, s.p. 22.4.2022
61%
Document Management System - provozní podpora STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN 29.8.2022
60%
Centrální zajištění podpory produktů HCL pro MŽP a AOPK Ministerstvo životního prostředí 8.9.2022
60%
Podpora SAP a nákup licencí ČESKÝ ROZHLAS 30.5.2022
60%
FSv - Dodávka servisních služeb pro technologii NetApp České vysoké učení technické v Praze 16.8.2021
60%
Zajištění licencí AEM Forms 2021 - 2025 Ministerstvo spravedlnosti České republiky 28.6.2021
60%
Informační systém právních informací Český úřad zeměměřický a katastrální 1.8.2022
60%
ČVUT-CIIRC: Rozšíření výpočetního clusteru CIIRC České vysoké učení technické v Praze 6.6.2022
60%
Dispečerský systém pro LF OU Ostravská univerzita 26.7.2021
60%
Smluvní technická podpora interních systémů - Technologie F5 Správa základních registrů 20.9.2021
60%
Licence Adobe 2022 Česká televize 20.9.2021
60%
Rámcová dohoda na nákup licencí Microsoft Statutární město Ústí nad Labem 21.2.2022
60%
Poradenské služby v oblasti rozvoje architektury IS, systémové integrace, budování ochrany a bezpečnosti IS a koordinace implementačních procesů při zavádění APV v rámci IIS ČSSZ ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 4.7.2022
60%
Dodávka rackových serverů 2022-2023 Česká televize 17.1.2022
60%
Zavedení procesního řízení informatiky prostřednictvím implementace doporučení IT4IT a ITIL, vytvoření modelu EA včetně dodávky souvisejících nástrojů a poskytování souvisejících služeb Ministerstvo životního prostředí 23.8.2021
60%
Prodloužení podnikové licence ESRI 2022 - 2025 pro AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 26.4.2022
60%
Zajištění provozu SW licencí IBM i2 Ministerstvo vnitra 15.3.2021
60%
Zajištění provozu a technické podpory systému pro přenos videosignálu z vrtulníku - Rámcová dohoda Ministerstvo vnitra 4.11.2021
60%
SW a HW pro provoz IS - část II Nemocnice Pardubického kraje 22.8.2022
60%
Technická podpora provozu ŠIS AČR Ministerstvo obrany 14.6.2021
60%
Obnova technologického centra Zlínského kraje Zlínský kraj 9.8.2021
60%
Rámcová dohoda na pořizování produktů IBM Ministerstvo vnitra 11.2.2021
60%
Dodávka IS pro monitoring ICT služeb Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 9.9.2021
60%
Licence k produktům a služby Microsoft Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 2.8.2021
60%
RUK - ÚKUK - Systém pro podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací Univerzita Karlova 7.10.2021
60%
Provoz a rozvoj systému SEPNO od 01/2023 Česká informační agentura životního prostředí 23.9.2022
60%
Technická infrastruktura pro zpracování dat Ředitelství silnic a dálnic ČR 7.7.2022
60%
Softwarová podpora vybraných činností odborů dopravy, pozemních komunikací a drah, služeb, dopravně správních činností, daní, poplatků a cen, sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy Hlavní město Praha 20.9.2021
60%
Software (správa experimentů a testů) - opakování České vysoké učení technické v Praze 14.3.2022
60%
Outsourcing ICT služeb pro agenturu CzechTrade Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade 26.7.2021
60%
Úpravy MBP ve vztahu k IS EES Ministerstvo vnitra 21.1.2021
60%
Storage server, pásková jednotka a řídící server Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 17.1.2022
60%
Servery a IT technika pro FD ČVUT České vysoké učení technické v Praze 1.11.2021
60%
Odborná podpora v oblasti Microsoft Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 19.7.2021
59%
Služby zajištění kohorty a socioekonomického dotazníku pro výzkumný program č. 1 projektu HAIE Ostravská univerzita 14.6.2021
59%
LFP - UniMec II. etapa - vybavení centrální serverovny Univerzita Karlova 28.2.2022
59%
Software pro rozvoj kapacit pro správu a archivaci velkých dat LMS Český úřad zeměměřický a katastrální 14.2.2022
59%
ČVUT-CIIRC: Rozšíření výpočetního clusteru CIIRC - výpočetní servery, PDU a příslušenství a aktivní síťové prvky České vysoké učení technické v Praze 12.8.2022
59%
Ř VLRZ - Dodávka serverů a diskových polí Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 4.7.2022
59%
Privátní cloud MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 3.6.2022
59%
Rozvoj a údržba DMS ČÚZK v letech 2021 - 2025 Český úřad zeměměřický a katastrální 12.3.2021
59%
Nový webový portál Karlovarského kraje Karlovarský kraj 13.12.2021
59%
Rozšíření infrastruktury pro Webex Česká národní banka 1.7.2021
59%
Dodávka programového vybavení a služeb v rámci licenčního programu Microsoft Campus and School Agreement pro organizace školství 2022-2025 Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace 26.5.2022
59%
Vybavení pro efektivní analýzu dat Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 15.3.2021
59%
Modernizace komunikační infrastruktury - F Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 3.5.2021
59%
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov město Český Krumlov 12.2.2021
59%
Microsoft Software Assurance Statutární město Most 6.9.2021
59%
Rámcová dohoda na nákup licencí Microsoft na 36 měsíců včetně poskytování technické podpory technologiím Microsoft Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 11.10.2021
59%
Rámcová dohoda na pořizování produktů společnosti Microsoft Česká národní banka 11.8.2022
59%
Zabezpečení mobilního datového centra Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. 15.9.2022
59%
UTM FireWall Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 4.8.2022
59%
MZM, stálá expozice - Loutkařské umění a Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času - digitalizace sbírkových předmětů - mobilní aplikace Moravské zemské muzeum 9.8.2021
59%
Pořízení multilicence Esri Enterprise agreement na roky 2022 až 2024 Statutární město Brno 18.10.2021
59%
Prodloužení podpory produktů Citrix Česká národní banka 16.8.2021
59%
VMware - prodloužení SnS podpory Česká národní banka 13.9.2021
59%
Dodávka serverů Vojenský výzkumný ústav, s.p. 20.8.2021
59%
ČSSZ - Podpora a další rozvoj řešení interaktivních formulářů ČR - Česká správa sociálního zabezpečení 2.9.2021
59%
Technická podpora - datová úložiště DVISÚ Ministerstvo obrany 29.4.2021
59%
Rámcová dohoda na dodávku programového vybavení Microsoft v rámci licenčního programu Enrollment for Education Solution (EES) a poskytování souvisejících služeb a technické podpory pro roky 2 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 11.4.2022
59%
HW pro rozvoj kapacit pro správu a archivaci velkých dat LMS Český úřad zeměměřický a katastrální 3.6.2021
59%
Zajištění výkonu role Specialisty na bezpečnostní monitoring Středočeský kraj 27.9.2021
59%
VISITIS - Inovativní řešení managementu cestovního ruchu v Hlavním městě Praha Hlavní město Praha 5.9.2022
59%
Zajištění SAP služeb - Konzultant SAP HR-OM 2022-2027 Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 23.9.2022
59%
Posílení kapacity, bezpečnosti a výkonu zálohovacího systému LČR Lesy České republiky, s.p. 28.4.2022
59%
Modernizace internetu a intranetu MF Ministerstvo financí 13.9.2021
58%
ČVUT-CIIRC: Rozšíření výpočetního clusteru České vysoké učení technické v Praze 13.9.2021
58%
Pořízení nových licencí a upgrade stávajících licencí Veeam Krajská zdravotní, a.s. 25.4.2022
58%
Upgrade a re-certifikace utajované aplikace ELIS MPO D Ministerstvo průmyslu a obchodu 21.7.2022
58%
Pořízení mzdového a personálního SW, docházky a zaměstnaneckého portálu s nastaveným WF ČEPRO, a.s. 22.2.2021
58%
Rozvoj a technická podpora aplikace ASEO Generální ředitelství cel 10.5.2021
58%
SÚKL VZ13/2022 - Servis SIEM Státní ústav pro kontrolu léčiv 11.4.2022
58%
VN Olomouc - Modernizace stávajícího systému PACS Vojenská nemocnice Olomouc 7.7.2021
58%
Vybavení 3D Cave a přírodovědné laboratoře v rámci I-KAP 2 Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov 21.6.2021
58%
Modernizace elektronické podpory zdravotnických procesů - Upgrade klinického informačního systému Fakultní nemocnice Brno 17.2.2022
58%
UTB - Firewall nové generace (NWFG) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 11.8.2022